h

Opnieuw zorgen over zwanen Groene Hart

24 augustus 2017

Opnieuw zorgen over zwanen Groene Hart

Foto: SP

Na schriftelijke vragen van de SP en bijbehorende toezeggingen over zwanenmishandeling in het Groene Hart, blijken de onwenselijke praktijken nog steeds voort te duren. Begin deze maand verschenen er in de media opnieuw berichten over ernstige mishandelingen van zwanen, zoals het doorsnijden van de hals van aangeschoten en gewonde zwanen.

De SP stelde begin 2016 schriftelijke vragen naar aanleiding van de schokkende beelden van EenVandaag van zwanenmishandeling in het Groene Hart. Hierop volgde een debat en werden er afspraken gemaakt over aanscherpingen van het beleid en handhaving. De SP drong er op aan dat ook de politie moest worden aangespoord om strenger op te treden bij wetsovertredingen.

‘Dit maakt het des te schokkender dat het leed nog steeds voortduurt’, zegt fractievoorzitter Lies van Aelst. ‘Zo is het breken van de nek echt  in strijd met de nieuwe Natuurwet. Ook het doorsnijden van de strot mag op basis van de huidge ontheffing absoluut niet. Deze praktijken roepen ook de vraag op of er wel genoeg preventatieve maatregelen worden genomen. De ontheffing stelt dit verplicht.'

De fracties van Groen Links en de Partij voor de Dieren hebben vorige week schriftelijke vragen ingediend over het aanhoudende zwanenleed. De SP-fractie deelt deze zorgen. Van Aelst: ‘We gaan uit van een snelle schriftelijke reactie. Aan de hand daarvan kijken we verder. Voorop staat dat de regels niet voor niks zijn aangescherpt. We eisen dus ook dat ze effectief worden gehandhaafd.'

U bent hier