h

Provincie pakt nieuwe rol bij herbestemming monumenten

15 september 2017

Provincie pakt nieuwe rol bij herbestemming monumenten

Foto: wikipedia

Zuid-Holland telt honderden leegstaande Rijksmonumenten zoals oude boerderijen en markante watertorens die als er niks mee gebeurt, verloren dreigen te gaan. ‘Hartstikke zonde’, vindt SP-Statenlid Wim Metselaar. ‘Herbestemming is een hele goede manier om dit erfgoed te behouden en  tegelijkertijd toegankelijk en beleefbaar te maken voor een breed publiek.’

Metselaar is positief over de nieuwe rol van de provincie hierbij. Tijdens een speciale bijeenkomst op 31 augustus werden vrijwilligers en particuliere eigenaren met plannen voor behoud en herbestemming van erfgoed in contact gebracht met partijen die dat (financieel) mogelijk kunnen maken, zoals het Nationaal Restauratiefonds.

Vrijwilligers en vertegenwoordigers van onder meer de historische buitenplaats Ockenburgh in Den Haag en de watertoren van de voormalige tabaksfabriek Louis Dobbelman in Waddinxveen gaven presentaties waarin ze lieten zien wat ‘hun monument’ zo waardevol maakt en waarom het voor de huidige en volgende generaties behouden moet blijven.


Ockenburgh in Den Haag (bron: Wikipedia)


Voormalige tabaksfabriek in Waddinxveen (bron: Wikipedia)

Metselaar hoopt op mooie ‘matches’ naar aanleiding van de bijeenkomst: ‘Herbestemmen past uitstekend in de SP-visie op historisch erfgoed. Het wordt zo behouden, beleefd en benut. Door partijen met elkaar in contact te brengen schept de provincie hiervoor nieuwe kansen. Wat ons betreft is deze bijeenkomst dus nog maar het begin en gaan er nog vele volgen.’

Compliment
Dit jaar stelt de provincie ook drie herbestemmingscomplimenten beschikbaar, bestaande uit onder meer een geldbedrag van 1000 euro. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en andere beeldbepalende objecten die tussen 31-08-2015 en 31-08-2017 succesvol zijn herbestemd, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Aanmelden –inclusief drie goede foto’s– kan tot 15 november 2017.

Meer informatie:

U bent hier