h

Erfgoed maakt omgeving mooier: SP blij met voorstellen voor extra investeringen

11 oktober 2017

Erfgoed maakt omgeving mooier: SP blij met voorstellen voor extra investeringen

Foto: Wim Metselaar

Investeren in erfgoed maakt de omgeving mooier én creëert kansen voor het toerisme en andere ondernemers, zoals restauratiebedrijven. SP-Statenlid Wim Metselaar is daarom blij met het voorstel van het provinciebestuur om acht ton extra uit te trekken voor de Zuid-Hollandse erfgoedlijnen: de Waterdriehoek rond Kinderdijk, de Atlantikwall, Goeree Overflakkee, de Landgoederenzone, de Romeinse Limes en de Oude Hollandse Waterlinie.

Voor 2018 wil het provinciebestuur in totaal 4,5 miljoen euro uittrekken voor de erfgoedlijnen. Dit is inclusief een extra investering van 800.000 euro voor belangrijke projecten die anders buiten de boot zouden vallen.

Wim Metselaar: ‘Nu de provincie financieel weer wat lucht heeft, is naast investeren in bijvoorbeeld OV ook extra geld voor onderhoud, toegankelijkheid en beleefbaarheid van erfgoed een goede keuze. Daarbij zijn de investeringen natuurlijk goed voor de werkgelegenheid.’

Volgens het voorstel gaat de provincie de bijbehorende subsidies ook sneller verstrekken: de indieningstermijn is verkort van drie maanden naar zes weken. 'Ook dat is een goede zaak', aldus Metselaar. ‘Bijvoorbeeld restauratiebedrijven kunnen hierdoor sneller aan de slag’.

Streefbeeld
De lijst met projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, is al bekend. De erfgoedlijnen hebben de lijsten met projecten rond hun erfgoed die in 2018 uitgevoerd zouden moeten worden zelf ingediend. Door het extra geld kunnen meer van deze projecten ook echt worden gerealiseerd.

Provinciale Staten beslissen
Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen het definitieve besluit over de voorstellen van het provinciebestuur over de extra investeringen in erfgoed. Dit gebeurt bij de behandeling van de begroting op 8 november.

U bent hier