h

Het zinkende land: indringende documentaire over bodemdaling bij regionale omroepen

15 november 2017

Het zinkende land: indringende documentaire over bodemdaling bij regionale omroepen

Foto: SP

Wegen op palen, bodemdrainage, ‘zonneboeren’, cranberries en andere ‘natte teelten’ of speciale koeienrassen: voor de bodemdaling in het Groene Hart worden steeds meer –vaak behoorlijk technische–  oplossingen bedacht. Wat per locatie het meest haalbaar en betaalbaar is, vergt nog veel onderzoek. ‘Eerste vereiste is echter brede erkening van bodemdaling als maatschappelijk probleem’, aldus SP-gedeputeerde Rik Janssen.

Janssen sprak afgelopen donderdag 9 november op het tweede nationale congres Heel Holland zakt in Madurodam. Hij wees op de documentaire Het zinkende land die op 18 en 19 november ook bij Zuid-Hollandse regionale omroepen wordt uitgezonden.

De documentaire geeft een goed beeld van hoe ingewikkeld het nog wordt om Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig te krijgen. Dit geldt zeker voor de snel zakkende veengebieden in het Zuid-Hollandse Groene Hart.

Kennis en techniek
Janssen verwacht veel van nieuwe technische oplossingen voor de aanpak van bodemdaling. De provincie Zuid-Holland investeert hierin via het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling, het Veenweide Innovatiecentrum en kennisinstituut Deltares.

Deltares ontwikkelt in opdracht van de provincie een risicokaart bodemdaling voor Zuid-Holland. Deze komt begin 2018 gereed. De kaart laat zien welke gebieden veel risico lopen door bodemdaling en dus extra studie en aandacht nodig hebben.

Daarnaast brengt de provincie op binnenlands én buitenlands (Europees) niveau partijen bij elkaar om het probleem op de kaart te zetten en samen oplossingen te zoeken. ‘Niemand kan dit alleen’, aldus Janssen. ‘Inwoners, overheden, agrariërs: we hebben elkaar allemaal nodig’.

U bent hier