h

Innovatief idee SP: provincie start onderzoek naar proef met ‘zonneboeren’ in het Groene Hart

9 november 2017

Innovatief idee SP: provincie start onderzoek naar proef met ‘zonneboeren’ in het Groene Hart

Foto: Pieter Morlion / Foto: Pieter Morlion cc / https://www.flickr.com/photos/pietermorlion/7002498434/in/photolist-bEMCPC-cvE6XG-dvmXA5-bHbG44-uBiPJ

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam deed gister in Provinciale Staten een innovatief voorstel voor de begroting van 2018. Hij riep op tot een haalbaarheidsonderzoek voor een proef met ‘zonneboeren’ in het Groene Hart. Dit 'nieuwe type boer' haalt niet alleen inkomsten uit zonne-energie, maar helpt ook bij het tegengaan van bodemdaling en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een ruime Statenmeerderheid steunt het voorstel van Hoogendam.

Bodemdaling door inklinkend veen heeft grote gevolgen voor het Groene Hart. Door het waterpeil laag te houden om het land te kunnen gebruiken en bewerken droogt het veen uit. Veen dat droog staat komt in contact met zuurstof en sterft daardoor af (oxidatie). Hierdoor klinkt het veen in en komt er tevens CO2 vrij.

Hoogendam wil de vicieuze cirkel van steeds lagere waterpeilen en steeds sneller zakkend veen doorbreken, door delen van het Groene Hart te vernatten. Veen kan hierdoor weer aangroeien. Boeren houden in zijn visie inkomen door de opbrengsten uit zonneweiden met zonnepanelen en natte teelten.

De gister aangenomen motie draagt het provinciebestuur op om bij de voorjaarsnota van 2018 een haalbaarheidsonderzoek voor de proef te presenteren, met hierin de effecten van vernatting op bodemdaling en CO2-uitstoot en de mogelijke opbrengst aan duurzame energie van zonneweiden per hectare in euro’s en in Kilowattuur.

U bent hier