h

Kleine kernen weer op de kaart

28 november 2017

Kleine kernen weer op de kaart

Foto: SP

Tien jaar jaar na de vorige SP-motie over dit onderwerp, staan de kleine kernen weer hoog op de agenda bij de provincie. Bij de behandeling van de begroting begin deze maand, diende de SP mede een motie in die het provinciebestuur oproept om te onderzoeken of het huidige kleine kernenbeleid kan worden uitgebouwd. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zijn blij dat het onderwerp eindelijk weer op de kaart staat. De uitwerking zullen we kritisch volgen.’

De SP-motie over kleine kernen uit 2007 riep het provinciebestuur op om met concrete plannen te komen om kleinen kernen leefbaar te houden. Daarbij ging het om behoud van onder meer postkantoren en kleine winkels. Extra aandacht werd gevraagd voor ouderen en minder validen. Voor hen zijn goed, fijnmazig openbaar vervoer en andere voorzieningen vaak extra belangrijk.

Ook wilde de SP onderzoek naar de mogelijkheid voor agrarische bedrijven om hun (streek-)producten in lokale plattelandswinkels te verkopen. De uitvoering van deze motie viel helaas tegen. Het toenmalige provinciebestuur wilde niet actief aan de slag met behoud van voorzieningen en kwam ook niet met concrete plannen.

Van Aelst: ‘Wat ons betreft is deze motie een nieuwe kans voor het provinciebestuur en een nieuw begin voor het kernenbeleid, uiteraard in samenwerking met de gemeenten en lokale organisaties. Daarbij moeten de resultaten echt concreet zijn en niet op papier stranden. Echte voorzieningen, die de leefbaarheid in kleine Zuid-Hollandse kernen echt verbeteren. Wij zullen dan ook bovenop de uitwerking door het provinciebestuur zitten.​'

 

 

U bent hier