h

Rotterdam jaagt sociale huurders de stad uit: Wonen in je eigen stad is blijkbaar te veel luxe

1 november 2017

Rotterdam jaagt sociale huurders de stad uit: Wonen in je eigen stad is blijkbaar te veel luxe

Foto: Harm Haverman

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst maakte afgelopen woensdag in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving opnieuw bezwaar tegen de Rotterdamse woonvisie. Te veel betaalbare sociale huurwoningen slopen zonder betaalbaar terug te bouwen, jaagt sociale huurders de stad uit. Een onrechtvaardig en onverstandig plan.

De SP toonde zich het afgelopen jaar al vaker bezorgd over het Rotterdamse sloopbeleid. Echt slechte woningen slopen is op zich niet verkeerd. Woningen laten verloederen waardoor ze slecht worden, wel. Ook te weinig betaalbare woningen terugbouwen is niet goed. 

Rotterdam telt steeds meer sloopnomaden: mensen en gezinnen die afhankelijk zijn van tijdelijke huurcontracten in slecht onderhouden panden, omdat ze geen betaalbare gewone woning kunnen vinden. Deze mensen moeten straks verplicht buiten Rotterdam een woning zoeken.

Velen van hen werken ook in Rotterdam. Kunnen zij straks nog wonen in hun geliefde stad? Wij vrezen van niet. Wonen in de stad waar je vandaan komt, of zou willen wonen, is blijkbaar té veel luxe voor sociale huurders.

Ook het provinciebestuur heeft zorgen over de Rotterdamse sloopplannen. Hoeveel sociale huurwoningen er –in Rotterdam zelf en in de rest van de regio– voor terugkomen, is nog steeds niet duidelijk.

Heel Zuid-Holland
Van Aelst wees er woensdag ook op dat de problemen met tekorten aan sociale huurwoningen niet alleen in Rotterdam spelen. Door heel de provincie is er sprake van oplopende tekorten en lange wachtlijsten.

‘We zien meer steden sociale huurders wegduwen naar de regio’, aldus Van Aelst. ’En door heel Zuid-Holland komen mensen in de problemen door de combinatie van te hoge huren en andere –al dan niet vaste– lasten'.

Alternatief
De SP pleit voor een nieuwe visie op provinciaal woonbeleid. Dus niet alleen bouw- en sloopplannen van gemeenten toetsen, maar veel breder kijken. Dus ook naar de verkoop van sociale woningen, huurverhogingen enzovoort.

Groepen waarvoor de ‘vrije’ woningmarkt niet werkt, zoals ouderen, jongeren en chronisch zieken, moeten centraal staan. Net als energiebesparing, schone energie, energiezuinig bouwen en het bouwen van woningen die langer dan dertig jaar mee gaan.

 

U bent hier