h

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam: 'Vertrouwen in boeren die willen verduurzamen'

22 december 2017

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam: 'Vertrouwen in boeren die willen verduurzamen'

Na toezeggingen van de sector over vrijwilige verduurzaming en verbetering van dierenwelzijn, mogen bestaande intensieve veehouderijen in Zuid-Holland beperkt uitbreiden tot twee hectare. Op initiatief van de SP wordt er wel jaarlijks gegekeken naar de effecten van dit besluit en of bedrijven de beloftes over diervriendelijkheid en verduurzaming echt nakomen. Vestiging van nieuwe intensieve bedrijven in Zuid-Holland blijft  verboden.

De SP in Zuid-Holland is –net als de overgrote meerderheid van Provinciale Staten– geen voorstander van megastallen. Daarom blijft nieuwvestiging van  intensieve veehouderijen in Zuid-Holland niet toegestaan. ‘Reeds bestaande intensieve veehouderijen kunnen we echter niet verbieden of afbreken’, aldus SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam.

Om toch enige grip op deze bedrijven te hebben, bedong de SP in eerste instantie dat uitbreiding alleen mocht onder voorwaarde van strengere eisen aan dierenwelzijn en duurzaamheid. Helaas vond de Raad van State deze eisen niet thuishoren in het provinciale ruimtelijke beleid (VRM), waarna de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande intensieve veehouderijen ‘op nul’ werden gezet.

In de praktijk betekende dit echter de mogelijkheid voor uitbreiding met tien procent, zonder dat er eisen aan duurzaamheid en dierenwelzijn konden worden gesteld én zonder duidelijkheid over hoe vaak deze uitbreiding met tien procent mocht worden toegepast. ‘Ook dit was voor zowel de agrarische sector als voor ons geen wenselijke situatie’, aldus Hoogendam.

De sector is vervolgens uit eigen beweging bij de boeren langsgegaan met de vraag vrijwillig een convenant te ondertekenen, waarin wordt beloofd zich bij uitbreiding of verplaatsing te houden aan de eerder voorgestelde eisen aan dierenwelzijn en duurzaamheid. Van alle ongeveer honderd Zuid-Hollandse intensieve bedrijven die ertoe doen, stemde zo’n negentig procent hiermee in.

‘De overgrote meerderheid wil dus wel degelijk verduurzamen’, zegt Hoogendam. ‘Voor de SP was dit reden om afgelopen woensdag vertrouwen te geven en in te stemmen met aanpassing van de Visie Ruimte en Mobiliteit, waardoor ook voor bestaande intensieve bedrijven –net als voor de andere agrarische bedrijven in Zuid-Holland– uitbreiding tot twee hectare mogelijk wordt.'

Daarbij wordt er op Hoogendams initiatief dus wel jaarlijks gecontroleerd wat het effect van dit besluit is en of bedrijven zich echt aan de afspraken over dierenwelzijn en verduurzaming houden. De zestien geitenhouderijen in Zuid-Holland blijven voorlopig uitgezonderd van de uitbreidingsmogelijkheid, vanwege lopend onderzoek naar de effecten van deze bedrijven op de volksgezondheid.

U bent hier