h

Windturbines N57 Zuid: tweede kans voor gemeente Hellevoetsluis

22 december 2017

Windturbines N57 Zuid: tweede kans voor gemeente Hellevoetsluis

Foto: MBZH / PZH

Afgelopen woensdag bespraken Proviciale Staten het wijzigingsvoorstel VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) Windenergie voor ​het vaststellen van locaties voor windenergie in de voormalige Stadsregio Rijnmond. Dankzij twee uitgebreide inspraakronden en goede samenwerking met de meeste gemeenten, was er op de meeste locaties weinig aan te merken. Uitzondering vormde de N57 Entree Zuid op Voorne Putten.

Het aanwijzen van geschikte windmolenlocaties was eerder een taak van de voormalige Stadsregio Rotterdam. Bij de ontbinding van de Stadsregio werd deze opgave teruggegeven aan de provincie.

Hoewel de locatie N57 Entree zuid is aangedragen door de gemeente Hellevoetsluis, bleek al snel dat de gemeente steken had laten vallen in de communicatie hierover met de inwoners.

Vele insprekers waren om uiteenlopende redenen niet blij met windturbines op de voorgestelde locatie. Zo liggen er rond deze locatie een aantal campings en vakantieparken met veel verblijfsrecreatie.

Om tegemoet te komen aan de insprekers –zonder de gemeente Hellevoetsluis weg te laten komen met haar rol in deze– hebben Provinciale Staten woensdag besloten de gemeente een nieuwe kans te geven.

Hiertoe is via een met grote meerderheid aangenomen amendement het opnemen van locatie N57 Entree Zuid​ in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) voorlopig uitgesteld.

Door een eveneens met grote meerderheid aangenomen motie, krijgt de gemeente Hellevoetsluis het komende half jaar de gelegenheid om alternatieve locaties voor de windturbines aan te dragen.

U bent hier