h

SP pleit opnieuw voor sociale energietransitie: geen gaswinning onder bewoond gebied, wel ondersteuning voor huurders en woningeigenaren

22 januari 2018

SP pleit opnieuw voor sociale energietransitie: geen gaswinning onder bewoond gebied, wel ondersteuning voor huurders en woningeigenaren

Afgelopen zomer steunden Provinciale Staten in grote getale de motie van SP-fractievoorzitter Lies van Aelst over gaswinning in Zuid-Holland. De strekking was duidelijk: nieuwe aardgaswinningen én bestaande aardgaswinningen versnellen passen als fossiele brandstof niet in het duurzame Zuid-Hollandse energiebeleid. Daarbij pleit de SP wel voor ondersteuning van woningeigenaren en huurders bij de energietransitie, bijvoorbeeld door subsidie voor woningsisolatie.

De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving besprak afgelopen woensdag de uitwerking door het provinciebestuur van de SP-motie van 28 juni 2017 over Gaswinning onder bewoond gebied.

Aanleiding voor de motie waren de plannen voor nieuwe gaswinningen in Zuid-Holland en de ernstige en verstrekkende gevolgen van aardgaswinning in Groningen, waar vorige week de zwaarste aardbeving sinds 2012 plaatsvond.

Van Aelst benadrukte afgelopen woensdag opnieuw dat de Zuid-Hollandse motie zich uitspreekt tegen nieuwe én bestaande gaswinningen. Ze vroeg het provinciebestuur dit ook heel duidelijk te maken bij het ministerie van EZ, dat over de vergunningen gaat.

De partijen die de motie niet steunden, VVD en PVV, probeerden de motie in deze commissievergadering alsnog onderuit te halen. Zij stelden: 'wisten de voorstemmers wel waar ze voorstemden?'.

Wat de SP betreft is de motie glashelder en staat deze als een huis. De SP heeft ook alle vertrouwen dat de Statenleden de motie goed gelezen hebben alvorens voor te stemmen!

Door de zachte veenbodem hebben delen van Zuid-Holland nu al te kampen met ernstige bodemdaling. Door zowel nieuwe als bestaande gaswinningen kan dit proces versnellen, met alle risico’s voor woningen, wegen en de landbouw van dien.

Energietransitie
De SP-motie van afgelopen zomer riep het provinciebestuur ook op om bij de landelijke overheid te pleiten voor meer investeringen in duurzame energie en het terugdringen van het energieverbruik, zodat gaswinning zo snel mogelijk overbodig wordt.

De provincie Zuid-Holland geeft hierin al het goede voorbeeld, door deze periode tientallen miljoenen euro’s te investeren in een fonds voor bedrijven die bijdragen aan de omschakeling naar alternatieve energiebronnen.

Huishoudens
De SP wil echter ook aandacht én middelen voor energiebesparing door huishoudens: woningeigenaren én huurders.  Hiervoor pleitte de SP al uitgebreid tijdens de behandeling van de begroting in november. Ook diende de SP hierover afgelopen zomer –samen met Groen Links– een motie in.

Van Aelst: ‘Energiesubsidies belanden nu te vaak bij woningeigenaren en vastgoedmagnaten die toch al veel te besteden hebben.  Dit terwijl mensen met minder geld een lagere energierekening nu goed kunnen gebruiken en straks ook nog eens de rekening krijgen als hun huis niet op tijd gasloos en energiezuinig is.’

Concrete maatregelen
De SP pleit daarom opnieuw voor concrete maatregelen achter de voordeur, die echt effect hebben in de portemonnee van woningeigenaren en huurders met lagere inkomens, zoals subsidie voor woningisolatie, schonere ketels, zonnepanelen en dubbel glas.

Dankzij de motie van de SP en Groen Links voert de provincie hierover nu al gesprekken met Zuid-Hollandse gemeenten en met woningcorporaties. Ook een provinciaal energiefonds woningeigenaren en corporaties –zoals dat er immers ook is voor bedrijven– is wat de SP betreft nog steeds een goede optie.

U bent hier