h

SP tegen verlengde Bentwoudlaan

31 januari 2018

SP tegen verlengde Bentwoudlaan

Foto: PZH / mediabank PZH

Gebrek aan draagvlak onder inwoners en het MKB, grote kans op juist méér verkeer in plaats van minder in Boskoop en Hazerswoude-Dorp en verdere aantasting van het net aangelegde Bentwoud, waren voor de SP vandaag redenen om zich uit te spreken tegen het Uitvoeringsbesluit N207-Zuid en de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan. SP-Statenlid Hans Slooter pleitte ervoor om eerst goed onderzoek te doen naar alternatieven.

Voor het huidige voorstel voor de N207-Zuid-Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen in Hazerswoude-Dorp is in totaal bijna veertig miljoen euro begroot. Wat de SP betreft kan dit geld beter worden uitgegeven aan alternatieven die wel een echte oplossing bieden.

Slooter: ‘De SP wil wel degelijk investeren in het oplossen van verkeersproblemen in het gebied, maar dan wel in de juiste volgorde. Dit betekent dat éérst goed onderzoek nodig is naar –de kosten van– een extra brug of tunnel onder de Gouwe bij Boskoop en naar een tunnel(constructie) in Hazerswoude-Dorp’.

Deze alternatieven zijn ook beter voor het Bentwoud en omgeving: ‘Het blijft wonderlijk dat de provincie en gemeenten eerst samen investeerden in het Bentwoud, om er vervolgens weer een stuk vanaf te willen halen’, aldus Slooter. ‘Ook de extra lichtvervuiling, geluidsoverlast en uitstoot doen het gebied geen goed.’

Stemming uitgesteld
Een overgrote meerderheid van Provinciale Staten inclusief de SP, steunde vandaag het voorstel van de SGP-Christen Unie om de stemming over het Uitvoeringsbesluit N207-Zuid uit te stellen. Ook de SP heeft behoefte aan meer informatie, met name dus over –de kosten van– alternatieven, zoals een nieuwe brug of tunnel over of onder de Gouwe bij Boskoop.

 

 

 

 

 

 

U bent hier