h

Groot draagvlak voor verbeteren verkeersveiligheid N228 Gouda-Oudewater

6 februari 2018

Groot draagvlak voor verbeteren verkeersveiligheid N228 Gouda-Oudewater

In antwoord op de vragen van de SP zegde het provinciebestuur eind vorig jaar toe te onderzoeken of voor de N228 tussen Gouda en Oudewater een snelheidsbeperking of andere maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid voor weggebruikers te verbeteren. Na de eerdere oproep van de gemeente Krimpenerwaard, sprak vorige week ook de Goudse gemeenteraad zich unaniem uit voor maatregelen, waaronder extra educatie over verkeersveiligheid.

SP-Statenlid Hans Slooter diende eind november 2017 schriftelijke vragen in bij het provinciebestuur over de veiligheid van het traject. Dit naar aanleiding van het bericht in het AD dat de gemeente Krimpenerwaard signalen kreeg dat het provinciebestuur niet bereid zou zijn maatregelen te overwegen. Blijkens het antwoord op de vragen van Slooter is hier gelukkig verandering in gekomen. Slooter is ook blij met het huidige eensluidende geluid uit de regio.

In lijn met zijn visie wordt in de motie van de SP en ChristenUnie die op 31 janauari unanieme steun kreeg van de Goudse raad, behalve aanpassing van de weginrichting en een verlaging van de snelheid naar zestig kilometer per uur ook educatie specifiek genoemd. Daarnaast plaatst de Goudse raad vraagtekens bij de aanwijzing van de N228 als regionale verbindingsweg. Vanwege het grote aantal in- en uitritten zou het predicaat ‘erftoegangsweg’ beter zijn.

Het provinciebestuur zegde op 19 december 2017 concreet toe de trajectstudie van de N228 die dateert uit 2016 opnieuw te bekijken. De situatie op het Utrechtse deel van de N228 zal daarbij in ogenschouw worden genomen. Ook op de vraag of de provincie Zuid-Holland een tijdelijke proef met een snelheidsverlaging zoals in de provincie Gelderland wil overwegen, werd positief geantwoord. Dit hangt onder meer af van de evaluatie van de Gelderse proef in het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

 

U bent hier