h

SP blij met voorstellen voor verdere versterking van toezicht en handhaving bij risicobedrijven

1 februari 2018

SP blij met voorstellen voor verdere versterking van toezicht en handhaving bij risicobedrijven

Foto: PZH / MediabankZH

Chemische bedrijven, raffinaderijen en tankopslag en -overslagbedrijven in Zuid-Holland krijgen waarschijnlijk te maken met strengere vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Janssen (SP) stuurden vandaag een brief met voorstellen hiervoor aan Provinciale Staten. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is blij: ‘Dit is waar de SP al jaren voor pleit.’

Van Aelst: ‘De SP pleit al jaren voor strenger toezicht en meer –onaangekondigde– controles. Sinds de SP in het provinciebestuur zit, gebeurt dit ook daadwerkelijk. Sinds 2011 is er sprake van een serieuze cultuuromslag. Risicobedrijven moeten vertrouwen tegenwoordig echt verdienen. De nieuwe voorstellen zijn een goed vervolg hierop.'

De aanscherpingen betreffen onder meer extra onderzoeken naar de veiligheidscultuur bij bedrijven, die mogelijk ook onderdeel worden van de vergunningverlening. Daarnaast komt er extra aandacht voor de veiligheid van procesinstallaties, voor incidenten met lekkages en voor de betrouwbaarheid van meetgegevens die bedrijven zelf aanleveren.

Aan de voorstellen voor versterking van de vergunningverlening, toezicht en handhaving hangt wel een prijskaartje. Hierover zal meer duidelijk worden bij de Voorjaarsnota 2018. De voorstellen die vandaag aan Provinciale Staten zijn gestuurd, staan geagendeerd voor de procedurevergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu op 7 maart.

U bent hier