h

SP pleit opnieuw tegen helihaven Ypenburg: lusten wegen niet op tegen de lasten

9 februari 2018

SP pleit opnieuw tegen helihaven Ypenburg: lusten wegen niet op tegen de lasten

Fractievoorzitter Lies van Aelst herhaalde afgelopen woensdag tijdens de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu het SP-standpunt over de helihaven op het Gavi-terrein bij Ypenburg: géén goed plan. De lusten voor een hele kleine groep, wegen wat de SP betreft niet op tegen de overlast voor de vele omwonenden. Daarbij gaat het niet alleen om geluidsoverlast, maar ook om milieuvervuiling en veiligheidsrisico’s.

De Statencommissie Verkeer en Milieu besprak afgelopen woensdag het voorstel van het Provinciebestuur om de Luchthavenregeling helikopters Spoorlaan Den Haag te verlengen tot 2020. De huidige regeling die is vastgesteld in 2015, loopt op 1 april dit jaar af.

Verschil met toen is dat door een wijziging in de Luchtvaartwet sinds 30 augustus 2017 Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn voor het vaststellen van luchthavenregelingen. Het provinciebestuur vraagt wel advies van Provinciale Staten.

De SP is niet voor de helihaven en is dus ook niet voor verlenging van de regeling. Aangezien de gemeente Den Haag het bestemmingsplan nog niet heeft gewijzigd, kon tot er januari nog beperkt worden gevlogen op basis van een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk gebruik (TUG). De exploitant overschreed die ontheffing.

Van Aelst: ‘Op 400 starts en 400 landingen per jaar in dicht bewoond gebied zit de omgeving en de SP absoluut niet te wachten. Dat is totaal onverantwoord. Voor hulpdiensten zijn helikoptervluchten een groot goed, maar de SP is en blijft tegen commerciële helihavens als duur speeltje voor de rijken. Daarnaast overschreef deze exploitant de ontheffing die hij kreeg al eerder. Dat geeft bar weinig vertrouwen voor de toekomst.’​

U bent hier