h

Vragen SP over gebrekkige toegankelijkheid stations MerwedeLingelijn

8 februari 2018

Vragen SP over gebrekkige toegankelijkheid stations MerwedeLingelijn

Foto: MBZH / PZH

Het Reizigers Overleg Drechtsteden/ Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (RODAV) voerde vorige maand een schouw uit van de stations langs de MerwedeLingelijn. Dit houdt in dat deze werden gecontroleerd op toegankelijkheid voor mensen met een beperking aan zicht, gehoor of bewegingsapparaat. Op bijna alle stations zijn gebreken geconstateerd. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst heeft opheldering gevraagd aan het provinciebestuur.

Op meerdere stations bleken er problemen te zijn met de geleidelijnen voor mensen met minder zicht. Deze variëren van lijnen die opeens ophouden en gevaarlijke situaties bij spoorwegovergangen, tot geen route naar de OV-chipkaartautomaat. Op station Leerdam staan er ook reclameborden te dicht op de geleidelijn. 

Opvallend is dat de stations ondanks de vele gebreken, net nieuw zijn aangelegd of nog onlangs zijn gerenoveerd. SP-fractievoorzitter Lies van vraagt het provinciebestuur daarom hoe de gebreken hebben kunnen ontstaan én of de nog te realiseren stations langs de MerwedeLingelijn wel aan de eisen gaan voldoen.

In haar schriftelijke vragen vraagt ze ook wat precies de –wettelijke– regels en afspraken zijn rondom de toegankelijkheid van stations. ‘Wat ons betreft zijn de door RODAV geconstateerde gebreken qua toegankelijkheid in ieder geval niet acceptabel’, aldus Van Aelst. ‘We hopen daarom dat het provinciebestuur bereid is om op korte termijn met ProRail het gesprek aan te gaan.’

U bent hier