h

Gedeputeerde maakt werk van SP-pleidooi voor meer betaalbare woningen: miljoenenfonds voor woningbouw

14 maart 2018

Gedeputeerde maakt werk van SP-pleidooi voor meer betaalbare woningen: miljoenenfonds voor woningbouw

Foto: DS

'Een hele goede stap in de goede richting’. Dit zegt SP-fractievoorzitter Lies van Aelst over het plan van CDA-gedeputeerde Bom-Lemstra om binnen een jaar een fonds in te stellen voor de bouw van veel meer betaalbare huizen. ‘Woningen met een huur onder de 500 euro zijn er echt veel te weinig in Zuid-Holland’, aldus Van Aelst. ‘Samen met Groen Links pleiten we daarom al tijden voor concrete actie vanuit de provincie. Heel goed dat dit nu zo wordt opgepakt.’

Van Aelst is blij dat haar pleidooien van de afgelopen jaren nu weerklank vinden: ‘Een betaalbare woning is echt een eerste levensbehoefte. Te hoge woonlasten of geen betaalbare woning kunnen vinden is een serieus probleem voor veel gezinnen, maar ook veel jongeren en ouderen kampen hiermee.

Hoewel kabinetsmaatregelen zoals de verhuurdersheffing een kwalijke hoofdrol spelen, heeft de provincie wat ons betreft wel de plicht om al het mogelijke te doen om dit tij te keren en te zorgen dat in Zuid-Holland ook inwoners met lagere inkomens fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen.’

Instellen van het woningbouwfonds betekent concreet dat er meer palen de grond in gaan en er meer mensen een betaalbare woonplek gaan vinden. ‘Meer invloed van de overheid op de woningbouw is sowieso hard nodig en dit fonds is een mooie stap daarin. Daar zijn we als SP dus echt heel blij mee’.

Huurders
Hoewel de precieze uitwerking nog moet volgen, kan Van Aelst zich in grote lijnen vinden in het beeld dat de gedeputeerde schetst: een regionaal miljoenenfonds waaraan behalve de provincie ook gemeenten, bouwers en corporaties meebetalen.

‘Daarbij moet het fonds natuurlijk niet gaan leiden tot extra winst voor corporaties, maar echt tegen goede komen aan de huurders in de vorm van veel meer echt betaalbare huurwoningen’, aldus Van Aelst.

Te duur
Het voorstel voor het woningbouwfonds staat niet op zichzelf. De SP, Groen Links en de PvdA in Provinciale Staten hameren al jaren op de kwalijke gevolgen van decennialang zo winstgevend mogelijk en dus veel te groot en veel te duur bouwen, vaak ook nog in het schaarse groen.

Eerder bedongen ze al dat de provincie de woningbouwplannen van gemeenten tegenwoordig scherper controleert en dat er door de provincie zo nodig als sanctie een meer evenwichtige woonvisie met daarin meer betaalbare woningen kan worden opgelegd.

U bent hier