h

SP-gedeputeerde Rik Janssen: 'Herstel van de natuur in het Grevelingenmeer goed voor de hele regio'

7 maart 2018

SP-gedeputeerde Rik Janssen: 'Herstel van de natuur in het Grevelingenmeer goed voor de hele regio'

Foto: PZH

Gebrek aan zuurstof en te veel slib schaden de waterkwaliteit en de natuur in de Grevelingen. Oplossing hiervoor is gedeeltelijk herstel van de getijdenwerking in het meer. Namens de provincie maakt SP-gedeputeerde Rik Janssen zich hier al jaren sterk voor. Vandaag werd bekend dat het project dankzij extra financiële bijdragen van de betrokken ministeries definitief door kan gaan.

De minsteries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit investeren samen 75 miljoen extra in een doorlaat in de Brouwersdam. Opgeteld bij de eerder toegezegde 30 miljoen en de 14,5 miljoen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland is het project nu financieel rond. Dit is niet alleen goed nieuws voor de natuur.

Rik Janssen: ‘Verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de natuur zijn de basis voor een vitale economie in het hele gebied. De afgelopen jaren is al veel werk verzet om de plannen en de financiële dekking rond te krijgen. Het is goed dat er nu echt gezamenlijke stappen worden gezet. Dit geeft een enorme positieve impuls aan de hele regio.’

Onderwaterleven
Door de doorlaat in de Brouwersdam ontstaat er een getijdenwerking (eb en vloed) van een halve meter in het meer. Hierdoor wordt er er weer vers, zuurstofrijk water aangevoerd. In combinatie met aanvullende maatregelen zoals het ophogen van zandbanken voor broedvogels, kan het ecosysteem inclusief het onderwaterleven zich weer herstellen.

Getijdencentrale
Samen met andere partijen onderzoekt de provincie ook of er in de doorlaat in de Brouwersdam een getijdencentrale kan worden aangelegd. Deze wekt groene stroom op door het verschil tussen eb en vloed. Visvriendelijke getijdencentrales zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook een innovatief exportproduct voor de Nederlandse watersector.

U bent hier