h

Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Ook mensen met arbeidsbeperking verdienen fatsoenlijk loon en zekerheid’

3 april 2018

Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Ook mensen met arbeidsbeperking verdienen fatsoenlijk loon en zekerheid’

Werken voor minder dan minimumloon, met een beperkte aanvulling als je een partner of vermogen hebt, met minder WIA en WW-rechten en zonder pensioenopbouw? ‘Een onzalig plan’, aldus fractievoorzitter Lies van Aelst. ‘Wat de SP betreft werkt de provincie hier dus niet aan mee’. Ook landelijk zet de SP zich samen met onder meer vakbonden en belangenorganisaties in om deze foute plannen zo snel mogelijk van tafel te krijgen.

Provinciale Staten bespraken afgelopen woensdag de gevolgen van het regeerakkoord voor de provincie in de rol als werkgever. Hierbij maakte de SP ernstig bezwaar tegen de kabinetsplannen om mensen met een arbeidshandicap minder dan het minimumloon te betalen (=’loondispensatie’). Het kabinet wil de nieuwe regels per 1 juli 2019 laten ingaan.

‘De SP is niet alleen principieel tegen uitholling van het minimumloon en andere arbeidsrechten zoals pensioenopbouw. Ook in de praktijk gaat het voorstel tot ernstige problemen leiden’, aldus Van Aelst. ‘Het kabinet wil namelijk dat mensen zelf een aanvulling vanuit de bijstand vragen om toch op het minimum te komen. Dat is vragen om ellende’.

Het recht hierop wordt namelijk afhankelijk van de gezinssituatie: wel of geen partner, eigen vermogen enzovoort. In de prakijk gaat het met deze toekenningen en verrekeningen helaas vaak fout. Mensen kunnen hierdoor onterecht geen geld krijgen of te maken krijgen met terugvorderingen. Dit leidt in de praktijk vaak tot schulden en nog meer armoede.

Ook vakbonden, gemeenten, veel werkgevers en zeker de mensen zelf zijn daarom fel tegen de plannen. Zij pleiten voor behoud van het huidige systeem van loonkostensubsidie, waarbij mensen wel een volwaardig loon ontvangen en volwaardig werknemer blijven, in plaats van rechten in te leveren en zelf om aanvulling te moeten vragen bij de gemeente.

U bent hier