h

Eerste Zuid-Hollandse Dag van de Verantwoording: tachtig inwoners praten mee

24 mei 2018

Eerste Zuid-Hollandse Dag van de Verantwoording: tachtig inwoners praten mee

Foto: pzh

Wat deed de provincie goed het afgelopen jaar? Wat kan beter? Zo’n tachtig inwoners van Zuid-Holland gaven gister hun visie op de jaarstukken van de provincie. Hierin leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over de prestaties en uitgaven van de provincie in het afgelopen jaar. Fractievoorzitter Lies van Aelst is enthousiast over deze versterking van de volksvertegenwoordiging: ‘Waarom zouden we dit niet ook vóór de begroting doen?’

Op uitnodiging van provincie konden inwoners van Zuid-Holland zich zelf aanmelden voor deelname aan de Dag van de Verantwoording. Deze oproep was gericht aan aan gewone inwoners die zich vanwege hun (vrijwilligers-)werk of uit interesse betrokken voelen bij het werk van de provincie en aan professionals met speciale kennis over bijvoorbeeld biodiversiteit, erfgoed en landbouw.

De gedachte achter de verantwoordingsdag is dat inwoners vaak waardevolle ideeën hebben over het werk van de provincie en over de beste besteding van de beschikbare financiële middelen. Daarmee kunnen ze de controlerende taak van Provinciale Staten versterken. Ander doel is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij het provinciale beleid.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst kijkt terug op een geslaagde ochtend: ‘Het was heel leuk om als tweede plaatsvervangend voorzitter van de Staten, samen met eerste plaatsvervanger Servaas Stoop, iedereen welkom te mogen heten, een tafel te mogen leiden en alle vragen in ontvangst te mogen nemen.

Deze dag heeft ons als Statenleden veel goede ideeën en nuttige contacten gebracht voor goede uitvoering van onze taken. Bij de jaarstukken kijken we natuurlijk wel achteraf naar wat al gebeurd is. Wellicht is het interessant om ook vooraf, bijvoorbeeld bij de begroting, inwoners te laten meedenken.'

U bent hier