h

Grote zorgen over ongezonde btw-plannen kabinet: tariefsverhoging dreigt verlaging OV-tarieven door provincie teniet te doen

29 mei 2018

Grote zorgen over ongezonde btw-plannen kabinet: tariefsverhoging dreigt verlaging OV-tarieven door provincie teniet te doen

Foto: SP

November vorig jaar besloten de partijen in Provinciale Staten unaniem om twee keer 3,5 miljoen euro te investeren in verlaging van de OV-tarieven. Fractievoorzitter Lies van Aelst is erg blij dat dit vanaf de zomer ook echt gaat gebeuren. Niet te spreken is ze over de kabinetsplannen voor verhoging van het lage btw-tarief per 1 januari 2019. Hierdoor dreigen de OV-tarieven weer met ongeveer 2,83% te stijgen: ‘Gebruik van OV moet je net als gezond eten juist stimuleren, niet extra belasten!’

Dankzij de extra investeringen van de provincie gaan de tarieven van de Waterbus en in het gebied rond Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden (regio Zuid-Holland-Noord) en in de Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee per augustus omlaag. Voor de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat dit tegelijk met de nieuwe aanbesteding gepland.

Het kabinet is echter van van plan het lage btw-tarief -dat behalve voor het openbaar vervoer ook geldt voor gezonde levensmiddelen zoals groente en fruit, geneesmiddelen, boeken en nog veel meer-, per 1 januari 2019 te verhogen van 6 naar 9%. Dit zal volgens cijfers van het provinciebestuur leiden tot een stijging van de OV-tarieven met ongeveer 2,83%.

‘Daarmee zijn de voordelen van onze forse investeringen in betaalbaarheid van het OV en in het milieu meteen weer helemaal ongedaan gemaakt’, aldus Van Aelst. ‘Doordat het kabinet het OV via hogere btw toch weer duurder maakt, is de kans groot dat het autoverkeer toch weer onnodig toeneemt. Dit met alle kosten voor wegen en milieuvervuiling van dien.’

Samen met andere linkse politieke partijen, OV-reizigersorganisatie Rover, ouderenbonden, vakbond FNV, patiëntenorganisaties en organisaties van kunstenaars en andere ondernemers zoals fietsenmakers en boekhandelaars hoopt de SP dus nog steeds dat deze ongezonde btw-plannen van tafel gaan. De petitie tekenen kan nog steeds!

U bent hier