h

Luiza Soares verlaat Provinciale Staten

30 mei 2018

Luiza Soares verlaat Provinciale Staten

Foto: SP

Luiza Soares nam vandaag afscheid als Statenlid voor de SP in Zuid-Holland. Luiza werd in maart dit jaar met voorkeursstemmen gekozen in de Rotterdamse gemeenteraad en gaat zich daar volledig inzetten als burgerraadslid voor de SP. Luiza wordt opgevolgd door Bart Vermeulen. Bart heeft ruime ervaring als Statenlid en is in het dagelijks leven leraar aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs.

De fractie bedankt Luiza voor haar inzet en wenst haar heel veel succes in Rotterdam en met haar werkzaamheden op het gebied van de armoedebestrijding en gezondheidszorg in verschillende Afrikaanse landen en de diaspora.

Luiza: ‘Ik wil alle collega’s en vooral de inwoners van Zuid-Holland bedanken voor de steun en het vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik waardeer de ervaring die ik bij de provincie Zuid-Holland heb opgedaan en bewaar hier prettige herinneringen aan’.

Opvolger Bart Vermeulen uit Leiden begon in 2003 als Statenlid voor de SP in Zuid-Holland en was twee keer lijsttrekker. In maart 2016 moest hij tussentijds stoppen vanwege een inmiddels bijna afgeronde opleiding voor zijn werk. De opleidingsdag hiervoor viel samen met de vaste vergaderdag van Provinciale Staten.

Bart gaat zich ook de komend tijd bezighouden met erfgoed, ruimtelijke ordening en regionale economie. Eerder zette hij zich onder meer in voor de Zuid-Hollandse molens en voor bescherming van binnensteden en het schaarse groen door striktere regels voor winkels in de buitengebieden.

U bent hier