h

Extra geld voor verduurzaming van woningen vooral voor lagere inkomens

29 juni 2018

Extra geld voor verduurzaming van woningen vooral voor lagere inkomens

Energiebesparing door verduurzaming van woningen en het zelf opwekken van energie leidt tot een lagere energierekening. Groot probleem is dat mensen met lage inkomens de investeringen hiervoor vaak niet kunnen opbrengen. Op initiatief van de SP gaat de provincie hierbij ondersteunen. In totaal komt er 2,5 miljoen euro beschikbaar via de regeling Lokale initiatieven energietransitie.

Fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met het extra geld. ‘Juist de lage inkomens kunnen een lagere energierekening goed gebruiken. Daarbij betaalt iedereen de opslag duurzame energie. Dan is het wel zo eerlijk als energiebesparing en verduurzaming ook voor iedereen haalbaar en betaalbaar is', aldus Van Aelst.

Het extra geld van de provincie komt op verschillende manieren voor de lagere inkomens beschikbaar. Zo gaat de provincie op zoek naar gemeenten met wie ze samen bij mensen thuis energiebesparende maatregelen kan nemen, zoals LED-lampen, radiatorfolie en waterbesparende douchekoppen. Zo hoeven zij niet te investeren om de eerste vruchten van verduurzaming te plukken.

Van Aelst: 'Dit zijn vaak mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Zij hebben veel grotere prioriteiten dan verduurzaming. Op deze manier helpen we ze vast een eerste stap vooruit en krijgen ze vast een lagere energierekening. Een mooi resultaat!'

Daarnaast kunnen woningeigenaren gezamenlijk, bijvoorbeeld via de Vereniging van Eigenaren (VvE) of als straat, subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en het zelf opwekken van groene energie. Hierbij is er ook subsidie mogelijk voor begeleiding bij het opstarten en uitvoeren van projecten.

Op initiatief van de SP gaat de provincie ervoor zorgen dat mensen met een lager inkomen op de hoogte zijn van de regeling en ze actief ondersteunen en stimuleren om er gebruik van te maken. Zo wordt de regeling toegankelijker voor een grotere groep mensen.

Belangrijk punt voor de SP is ook dat deelname aan alle projecten van gemeenten en woningcorporaties en het zelf aanvragen van subsidie zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk wordt gemaakt. Dit helpt om ervoor te zorgen dat het extra geld de doelgroep ook echt bereikt. Hier zal bij de uitvoering scherp op worden gelet.​

U bent hier