h

Meer onderzoek nodig voor goede bescherming historische sociale woningbouw

15 juni 2018

Meer onderzoek nodig voor goede bescherming historische sociale woningbouw

De sociale woningbouw en haar geschiedenis zijn van grote betekenis voor ons land. Deze zekere en betaalbare vorm van wonen heeft voor ontelbare mensen en gezinnen hét verschil gemaakt tussen een veel te hoge huur ophoesten voor een kleine, slechte woning en basisbestaanszekerheid door goede, betaalbare huisvesting. Daarbij is sommige historische sociale woningbouw ook qua architectuur heel bijzonder. 

Belangrijke aanjager van de sociale woningbouw was de Woningwet uit 1902. Met deze wet begon de landelijke overheid eisen te stellen aan woningen voor arbeiders, in plaats van dit over te laten aan de vrije markt. Daar konden –omdat mensen nu eenmaal moeten wonen– zeer hoge huren voor hele kleine slechte huizen worden gevraagd.

Voor de Tweede Wereldoorlog verrezen er vooral in de grotere steden dankzij de Rijksbijdragen vele sociale woningbouwprojecten, vaak zelfs van de hand van beroemde architecten. Inmiddels is het bouwen onder architectuur vervangen door zo goedkoop mogelijk, áls er al sociaal wordt gebouwd. Ook de bewust lage huren van vroeger zijn voorbij. 

Deze ontwikkelingen vormen samen inmiddels ruim een eeuw sociale woningbouw in ons land. In dit kader organiseerde het Erfgoedhuis Zuid-Holland eind mei in Leiden een bijeenkomst over het cultuurhistorisch belang van de sociale woningbouw in Zuid-Holland. Ook SP-Statenlid Wim Metselaar was aanwezig. 

Zijn conclusie van de dag is Zuid-Holland heel veel belangrijke sociale woningbouwprojecten kent, zoals bijvoorbeeld de woningen van architect Rietveld in Reeuwijk, waar de SP zich afgelopen jaar nog sterk voor maakte. Deze woningen hebben inmiddels van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk alsnog een voorlopig beschermde status gekregen. 

In de publicatie Beeldbepalend erfgoed Zuid-Holland van de provincie is de kaart met sociale woningbouwprojecten echter nog niet compleet. Metselaar pleit hier wel voor. ‘Hoe completer het beeld, hoe groter de kans op bescherming en behoud van woningen. Snel meer onderzoek is dus nodig, zodat meer objecten ook echt de bescherming krijgen die ze verdienen.'

Meer informatie:

U bent hier