h

SP-gedeputeerde Rik Janssen investeert ook dit jaar fors in onderhoud, kennis en beheer: ‘Provincie draagt alle 228 Zuid-Hollandse molens een warm hart toe’

6 juni 2018

SP-gedeputeerde Rik Janssen investeert ook dit jaar fors in onderhoud, kennis en beheer: ‘Provincie draagt alle 228 Zuid-Hollandse molens een warm hart toe’

De provincie Zuid-Holland investeert ook dit jaar fors –ruim 1,5 miljoen euro– in restauratie, onderhoud en beheer van de Zuid-Hollandse molens en hun directe, vaak groene, omgeving: de molenbiotoop. SP-gedeputeerde Rik Janssen wil daarnaast extra geld vrijmaken voor specialistische technische kennis over molens en andere monumenten, zodat subsidieaanvragen snel en deskundig kunnen worden behandeld. Door de forse investeringen van de provincie neemt het aantal aanvragen hiervoor toe.

Janssen wil de specialistische (bouw-)technische kennis betrekken van de Monumentenwacht, zo maakte hij bekend tijdens de uitreiking van de prijzen voor de beste molenbiotoopbeheerders op 25 mei. Monumentenwachters zijn experts op het gebied van historische bouwtechnieken en de beste manieren om de molens ook voor de toekomst te behouden. In de Voorjaarsnota, die op 27 juni wordt behandeld door Provinciale Staten, maakt Janssen hier 100.000 euro voor vrij.

De prijzen voor de beste molenbiotoopbeheerders zijn ingesteld omdat goed beheer van de –vaak groene– directe omgeving van de molens erg belangrijk is voor de windvang van de molens. Als bomen en struiken in de weg staan, vangen de wieken minder wind en kan de molen niet optimaal draaien. Hierdoor gaat de staat van de molen snel achteruit. Goed beheer van het groen rond de molens is dus essentieel om ze in topconditie te houden.

Warm hart
Gedeputeerde Janssen overhandigde op 25 mei de vijf beste molenbiotoopbeheerders een cheque van duizend euro. ’De provincie draagt alle 228 Zuid-Hollandse molens en de vele betrokken vrijwilligers en professionals een warm hart toe', aldus Janssen. 'Door het verstrekken van subsidies voor groot onderhoud en draaipremies houden we dit erfgoed voor iedereen in stand. Erfgoed met een bijzondere betekenis voor Zuid-Holland, dat ons veel leert over ons landschap en onze geschiedenis.'

De uitreiking van de prijzen voor de beste molenbiotoopbeheerders vond plaats tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Zuid-Hollandse molennetwerk, die vanuit het Erfgoedhuis Zuid-Holland wordt georganiseerd. Ook SP-Statenlid Wim Metselaar was aanwezig. Hij is blij met de inzet van het provinciestuur en spreekt vooral ook zijn dank uit aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de Zuid-Hollandse molens: 'Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest.'

Winnaars
De prijzen voor de beste Zuid-Hollandse molenbiotoopbeheerders zijn dit jaar gegaan naar: Philip Pijnnaken en Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn (Molens in Leiden), Ab Mulder (molen Windlust, Westmaas, lid werkgroep molenbiotoop Hoeksche Waard), Johan Ottevanger (molenviergang Zevenhuizen), Willem van Beelen (buurman van de molen Oostvoorne) en Barend Zinkweg (Pendrechtse molen, Barendrecht).

U bent hier