h

Kritische vragen over doding zwanen

15 juli 2018

Kritische vragen over doding zwanen

Foto: SP

De SP heeft samen met andere partijen kritische vragen gesteld over het nieuwe faunabeheerplan voor knobbelzwanen. De partijen delen de ernstige zorgen van een groep dierenartsen over de gevolgen voor het dierenwelzijn. Gezien de geringe schade door knobbelzwanen willen ze dat de provincie veel meer inzet op preventieve maatregelen.

Het goedkeuren van faunabeheerplannen voor beschermde dierensoorten is een taak van het provinciebestuur. Provinciale Staten hebben een adviserende rol. Vanwege de ernstige zorgen hebben de fracties van SP, PvdD, GroenLinks, PvdA en de PVV gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend.

De partijen werden onder andere gealarmeerd door de brief van een groep dierenartsen, verenigd in ‘caring vets’. Zij waarschuwen dat het doden van neergeschoten zwanen met slag-, snij- of steekwapens, honden, haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds wreed is en wel welzijn van de dieren ernstig aantast.

Ander punt van zorg zijn de nieuwe voorgestelde regels voor het preventief verwijderen van alle eieren in de nesten van. Tot nu toe moesten hierbij altijd twee eieren in het nest heel blijven. Voor het welzijn van de broedende moederzwanen is het belangrijk dat dit zo blijft, anders blijft het dier vergeefs broeden.

De partijen willen daarnaast ook niet dat jagers al een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang zwanen mogen vangen en doden. Verder is het belangrijk dat het verplicht blijft dat jagers bijhouden en melden hoeveel eieren en nesten van zwanen ze vernietigen.

Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Ook in provincies waar verjaging zonder afschot plaatsvindt, blijft de populatie redelijk stabiel. Bovendien is de schade aan gewassen in Zuid-Holland gering. Het plan kan en moet dus worden aangepast, zodat het aan de huidige eisen voor fatsoenlijk dierenwelzijn voldoet’.​

 

U bent hier