h

SP vraagt opheldering over nieuwe tegenvaller spoortraject Leiden-Utrecht

18 juli 2018

SP vraagt opheldering over nieuwe tegenvaller spoortraject Leiden-Utrecht

Foto: SP

Volgens recent onderzoek van ProRail is de ondergrond op het traject te onstabiel om veilig extra treinen te laten rijden. Aanpassing hiervan zou zo’n 175 miljoen euro extra kosten. Fractievoorzitter Lies van Aelst is niet blij verrast. ‘ProRail is al zo lang bezig met dit traject. Hoe kan het dan dat dit nu pas bekend wordt?’ De SP heeft opheldering gevraagd bij het provinciebestuur.

Oorspronkelijk was in 2012 de toezegging dat er tussen Leiden en Utrecht al vanaf dit jaar vier treinen per uur –twee intercity’s en twee sprinters– zouden rijden, gedeeltelijk over nieuw aangelegd dubbel spoor. Dit is bij lange na niet gehaald. Door de enorme extra kosten vanwege de veiligheidsrisico’s staat nu ook het nieuwe plan voor de versnelde intercity’s onder druk.

Van Aelst: ‘De SP is verbaasd en geïrriteerd dit nu pas te horen. Dit project loopt al zo lang. De ondergrond had dus al veel eerder onderzocht moeten zijn. We willen weten of het provinciebestuur onze ergenis deelt en wat de reactie richting ProRail en Rijk zal zijn. Ook moet duidelijk worden of de ondergrond op meer trajecten onstabiel is en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn.'

Brief staatssecretaris
De nieuwe tegenvaller staat in een brief die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu op 12 juli aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staat dat er voor de 'versnelde-intercity-variant' bovenop de investeringskosten van 65 tot 85 miljoen dus ook nog zo'n 175 miljoen euro voor aanpassing van de onstabiele ondergrond nodig zou zijn.

In de brief staan ook alternatieven voor verbetering op het traject, zoals het doortrekken van de huidige spitssprinter tussen Leiden en Alphen naar Utrecht. De SP wil hierover zo snel mogelijk met het provinciebestuur in gesprek. De staatssecretaris schrijft dat ze de Kamer in het najaar, voor het Nota-overleg MIRT, verder zal informeren over het MIRT-project Leiden-Utrecht. ​

U bent hier