h

Werkbezoek Ouddorp: goed beeld van gewenste én ongewenste ontwikkelingen

27 augustus 2018

Werkbezoek Ouddorp: goed beeld van gewenste én ongewenste ontwikkelingen

Foto: SP

In het kader van de ontwikkeling en bescherming van de kust was de SP afgelopen woensdag samen met de andere Statenfracties in het prachtige en karakteristieke Ouddorp. Doel van dit werkbezoek aan het meest noordelijke deel van de gemeente Goeree Overflakkee was een goed beeld te krijgen van gewenste en ongewenste ontwikkelingen in dit nog grotendeels ongeschonden natuur- en duingebied.

Naast diverse natuurorganisaties was ook de gemeente vertegenwoordigd. Helaas waren er geen –of men hield zich stil– vertegenwoordigers van de verschillende recreatieparken en ondernemingen aanwezig. Al met al kregen we een duidelijk beeld van de vaak tegengestelde belangen die in het gebied spelen. 

In het kort onderscheiden we drie betrokken groepen: de inwoners, de ondernemers en de gemeente. De inwoners willen liefst niet te veel drukte in het gebied en de aanwezige natuur behouden of versterken. Hiertoe hebben zij zich georganiseerd in verenigingen en stichtingen.

De ondernemers willen meestal doorgaan met ondernemen en soms ook uitbreiden. Dat laatste betekent meer recreatiemogelijkheden, meer recreatiewoningen en vaak ook minder natuur. De gemeente zit hier als derde belanghebbende tussenin. Zij wil eigenlijk zowel de natuur behouden en beschermen als de economie in het gebied stimuleren.

Locaties
Veel van de locaties waar de ondernemers tegen de zin van de georganiseerde inwoners willen uitbreiden, hebben al lang geleden de bestemming recreatie gekregen. Vaak zijn ze ook in bezit van de ondernemers. De bestemming wijzigen zou theoretisch kunnen, maar wordt door de planschade die ontstaat wel een hele dure kwestie.

De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de wijze waarop de locaties worden ontwikkeld. Dit betreft dan vooral de bouwhoogte, het aantal recreatiewoningen en afspraken over het verwijderen of renoveren van verouderde recreatiewoningen. Belangrijk is dat de gemeente die zeker een eigen visie op het gebied heeft– deze ook handhaaft.

Zo mag kamperen als nevenfunctie bij een boerderij slechts met een beperkt aantal staanplaatsen en niet uitgroeien tot een camping met meer dan honderd plekken. Ook afspraken rond de ontwikkeling van recreatieparken moeten voldoende hard zijn en zo worden opgesteld dat slechts beperkte afwijking van het oorspronkelijke plan is toegestaan.

Een van de recreatieparken bij Ouddorp zou bijvoorbeeld gaan bestaan uit een tiental dure ‘eco’-woningen. Deze zouden verdiept worden aangelegd, met helmgras op het dak. Het werden er echter rond de tachtig en niet verdiept aangelegd, maar gelukkig wel met een natuurvriendelijk dak.   

Rol provincie en visie SP
'Hoewel de provincie Zuid-Holland als het gaat om bestaande bestemmingen slechts een beperkte rol heeft, hebben wij die bij nieuwe functies in een gebied natuurlijk wel', aldus Statenlid Frank Johan Hoogendam.

'Het is daarom goed om te beseffen dat de toewijzing van een functie aan een gebied vaak een lange geschiedenis heeft. Ontwikkelingen worden soms pas na vele jaren gerealiseerd en stellen de bewoners van het gebied dan vaak voor een verrassing.

Wat ons betreft doen de Staten er daarom goed aan heel zorgvuldig te bepalen of een gebied een andere bestemming zou moeten krijgen. Daarnaast lijkt het de SP een goed idee om te kijken welke rol we als provincie kunnen spelen bij het stellen van eisen en regels voor nieuwe ontwikkelingen in een gebied.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een maximumtermijn van zeg vijf jaar, waarbinnen ontwikkelingen ten minste gestart moeten zijn. Anders krijgt het gebied opnieuw haar oude functie en moet de procedure voor functiewijziging opnieuw worden gevolgd. Ook welstandsregels en natuurlijke inpassing zijn wat de SP betreft een verantwoordelijkheid van de provincie.'

U bent hier