h

Sloop dreigt voor nog eens 535 Rotterdamse sociale huurwoningen

24 augustus 2018

Sloop dreigt voor nog eens 535 Rotterdamse sociale huurwoningen

Foto: SP

Het vorige college van Rotterdam besloot op de valreep om bovenop de bestaande sloopplannen nog eens honderden sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk te slopen. De slaagkans voor een sociale huurwoning in Rotterdam en omstreken is al heel laag. Door de nieuwe sloopplannen wordt de situatie nog nijpender. De SP roept het provinciebestuur samen met GroenLinks en de PvdA op zo nodig maatregelen te nemen.

Het voormalige college van Rotterdam besloot op 3 juli om binnen twee jaar 599 woningen en bedrijfsruimten in de Tweebosbuurt te slopen. Hierbij zitten 535 sociale huurwoningen. De gemeente en woningcorporatie Vestia willen deze grotendeels vervangen door duurdere woningen.

Woningzoekenden in Rotterdam en omliggende gemeenten die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, kampen volgens cijfers van de provincie nu al met de laagste kans om een huis te vinden van heel Zuid-Holland. Door de nieuwe sloopplannen dreigt de situatie nog verder te verslechteren.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Rotterdam is nu al 15 jaar. Wij vragen ons dus af of deze sloop een probleem oplost of juist creëert. Door deze sloop raken juist nog meer mensen de komende tijd hun huis kwijt.’

Collega Anneloes van Hunnik van GroenLinks: ‘De gemeente Rotterdam zou juist meer sociale woningen moeten bouwen of op moeten knappen in plaats van ze te slopen. Rotterdam lijkt alleen te willen bouwen voor economische belangen.’

Rol provincie
De provincie controleert de woningvoorraad in alle acht Zuid-Hollandse woonregio’s, dus ook in de regio Rotterdam. Overal moet er voor alle doelgroepen voldoende aanbod zijn. Op initiatief van de SP, Groen Links en de PvdA wordt dit bijgehouden in de provinciale Woonmonitor.

Dankzij deze partijen kan de provincie nu ook een sanctie opleggen als het aanbod niet voor alle doelgroepen passend is. Dit houdt in dat de provincie de woonplannen zo aanpast, dat er voor alle doelgroepen alsnog voldoende passend –dus ook betaalbaar– aanbod komt.

Onderzoek en maatregelen
SP, GroenLinks en PvdA hebben het provinciebestuur deze week opgeroepen na te gaan wat precies de gevolgen zijn van deze nieuwe sloopplannen zijn voor het aanbod van sociale huurwoningen in de Afrikaanderwijk, in de stad Rotterdam en in de hele Rotterdamse woonregio.

Hieruit volgt dat verwachting dat het provinciebestuur de eerdere goedkeuring van de Rotterdamse woonvisie opnieuw zal overwegen. Als de sloopplannen doorgaan, tellen de stad en de regio Rotterdam immers weer honderden sociale huurwoningen minder.

In antwoord op de afgelopen dinsdag ingediende schriftelijke vragen willen de partijen ook weten welke maatregelen de provincie kan nemen om te zorgen dat de slaagkans voor een betaalbare sociale huurwoning in de regio Rotterdam in de toekomst niet nog verder daalt.

 

U bent hier