h

SP-gedeputeerde plaatst eerste buis in drainageproject tegen bodemdaling: ‘Niets doen is geen optie’

31 augustus 2018

SP-gedeputeerde plaatst eerste buis in drainageproject tegen bodemdaling: ‘Niets doen is geen optie’

In de strijd tegen bodemdaling zet de provincie niet alleen in op het stimuleren en verspreiden van kennis. Er is ook financiële steun voor concrete projecten. Zo legt het agrarisch collectief De Lange Weide in Driebruggen een enorm ondergronds drainagenetwerk aan om verdere afbraak van het veen tegen te gaan. Hierdoor blijft dit karakteristieke polderlandschap behouden voor de landbouw, inwoners en toeristen. SP-gedeputeerde Rik Janssen plaatste afgelopen donderdag de eerste buis bij de feestelijke opening van het project.

Bodemdaling wordt veroorzaakt door veen dat afsterft als het niet meer onder water staat en vervolgens inklinkt. Vanwege het lage waterpeil, dat vaak wordt ingezet om de grond voor boeren bewerkbaar te houden, is dit proces in veel polders volop aan de gang en soms al ver gevorderd.

In de Lange Weide-polder in Driebruggen zal vanaf komend jaar het 450 kilometer lange ondergrondse buizenstelsel de bodem continu licht vochtig houden. Hierdoor wordt de verdere afbraak van het veen en dus de bodemdaling tegengegaan.

SP-gedeputeerde Janssen is erg blij met het initiatief: ‘Bij de afbraak van veen komen veel broeikasgassen vrij. Dit versterkt de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Delen van de wereld, zoals ons land, worden bedreigd door de stijgende zeespiegel. Andere landen kampen juist met extreme droogte.

Daarbij wordt het steeds duurder om onze veenweidegebieden geschikt te houden voor de landbouw. Niets doen is dus geen optie. Het is daarom goed dat de ondernemers uit polder Lange Weide zelf het initiatief hebben genomen om de bodemdaling af te remmen. Dat initiatief ondersteunen we graag.’

U bent hier