h

Zorgen over uitlatingen over massaal doden van ganzen

14 september 2018

Zorgen over uitlatingen over massaal doden van ganzen

De SP maakt zich zorgen om berichten over uitlatingen van de Omgevingsdienst Haaglanden over het massaal doden van de Canadese gans. De soort zou mogen worden teruggebracht tot nul, zo zou zijn gezegd tijdens de behandeling van het hoger beroep dat de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland aanspande bij de Raad van State.

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland spande eerder samen met lokale natuurorganisaties een rechtszaak aan tegen de ontheffing die de Omgevingsdienst Haaglanden in januari 2016 heeft afgegeven voor het doden  van ganzen in Zuid-Holland. De rechtbank wees de bezwaren af.

Bij de behandeling van het hoger beroep bij de Raad van State op 28 augustus zou namens het provinciebestuur zijn aangegeven dat Zuid-Holland niet het natuurlijke verspreidingsgebied van de Canadese gans en de kolgans is. Hierdoor zouden de instandhoudingsdoelstellingen niet gelden.

De SP wil van de gedeputeerde weten of dit klopt en of deze uitspraken wel in lijn zijn met de afgegeven ontheffing en of ze passen binnen de geldende Europese, landelijke en provinciale regelgeving. De uitspraak van de Raad van State in deze zaak volgt binnen enkele weken.

U bent hier