h

SP wil meer aandacht voor geschenkwoningen en wederopbouw Watersnoodramp

25 oktober 2018

SP wil meer aandacht voor geschenkwoningen en wederopbouw Watersnoodramp

Foto: Duinen, […] van / Anefo / Nationaal Archief/Fotocollectie Anefo

SP-Statenlid Bart Vermeulen roept de provincie op meer aandacht te besteden aan de Zuid-Hollandse geschenkwoningen. Deze woningen werden na de Watersnoodramp van 1953 door de regeringen van Denemarken, Finland, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden geschonken om de getroffen inwoners van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant van woonruimte te voorzien.

Als dank werden vaak straatnamen rond deze woningen vernoemd naar hun herkomstgebied. In totaal betrof het zo’n 800 woningen, waarvan er inmiddels vele zijn verdwenen of grootschalig zijn verbouwd.

Bart Vermeulen: 'Nu het 60-jarige jubileum van de eerste Deltawerken wordt gevierd, is het ook tijd om de wederopbouw na de Watersnoodramp weer eens onder de aandacht te brengen.

De geschenkwoningen staan onder druk van sloop of verbouwing, maar zijn het enige in het landschap dat direct naar de buitenlandse hulp verwijst. Dit gevolg van internationale solidariteit zouden we meer moeten koesteren.'

In Zuid-Holland staan en stonden de meeste geschenkwoningen op Goeree-Overflakkee, de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard.

Op Goeree-Overflakkee is onlangs met het verschijnen van de Erfgoedkaart van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee opnieuw aandacht voor de geschenkwoningen gekomen. De SP bepleit nu een provinciebrede aanpak en ook provincie-overschrijdende aandacht voor deze woningen.

'Ik roep Zuid-Holland op samen met Zeeland en Noord-Brabant de aandacht voor ons erfgoed en de landschapselementen die herinneren aan de Watersnoodramp te bevorderen en te beschermen, zodat hierdoor het verhaal van de Watersnoodramp ook aan de generaties na ons verteld kan blijven worden', aldus Vermeulen.

Voor Zuid-Holland hoopt de SP op een opname van de geschenkwoningen in de Atlas van de Cultuurhistorische hoofdstructuur om zo betrokkenen te attenderen op dit erfgoed, aangezien dit makkelijk over het hoofd gezien kan worden bij ruimtelijke ingrepen.

Daarnaast hoopt de SP op een aanpak om een deel van dit erfgoed voor verdere achteruitgang te behouden. Onder meer het Openluchtmuseum heeft al een originele geschenkwoning in de collectie. Het heeft echter de voorkeur om erfgoed zo veel mogelijk op de originele locatie te behouden.

U bent hier