h

Statenlid Wim Metselaar: 'Erfgoed geeft zichtbare betekenis aan de leefomgeving'

26 oktober 2018

Statenlid Wim Metselaar: 'Erfgoed geeft zichtbare betekenis aan de leefomgeving'

SP-Statenlid Wim Metselaar bezocht op 18 oktober de jaarlijkse Zuid-Hollandse Erfgoeddag in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Het thema was het 'Ontstaan van Holland’ en welke rol erfgoed in onze huidige samenleving kan spelen. Dat blijkt een belangrijke, verbindende en zingevende rol te zijn. Historisch besef leert ons veel over de ontwikkeling van onze maatschappij en hoe menselijke verhoudingen zich daarin hebben ontwikkeld tot wat ze nu zijn.

Metselaar vindt het daarom een goede zaak dat de provincie ook het komend jaar weer flink investeert in erfgoed. Dit brengt behalve de culturele waarde ook een hoop zinvol werk met zich mee, onder meer in de restauratiesector. 

Aanvullend initiatief is dat de provincie nu ook werkt met een aanjaagteam voor leegstand. Deze aanjagers gaan actief bemiddelen op het gebied van historische gebouwen. Denk daarbij aan samenbrengen van vraag en aanbod en advies over kansen en risico's en op financieel gebied.

'De inzet van de aanjagers laat het mes aan twee kanten snijden', aldus Metselaar. 'Aan de ene kant verhoogt de verbeterde toegankelijkheid de culturele waarde van het erfgoed. Aan de andere kant wordt de conservering voor de langere termijn beter gewaarborgd.'

Het is de bedoeling dat hierdoor meer historische boerderijen, kerken, scholen en dergelijke behouden blijven en ze ook minder lang leeg hoeven te staan. Daarmee is de belevingswaarde van ons erfgoed voor de toekomst beter beschermd, zodat deze ook nog voor generaties na ons beschikbaar blijft.

U bent hier