h

Rik Janssen: 'Behoud historische boerderijen belangrijk voor Zuid-Hollands platteland'

29 november 2018

Rik Janssen: 'Behoud historische boerderijen belangrijk voor Zuid-Hollands platteland'

Foto: PZH

De komende jaren zullen in Zuid-Holland naar verwachting zo’n 1.300 agrarische bedrijven hun deuren sluiten. Dit kan leiden tot leegstand, verval en zelfs sloop van waardevol agrarisch erfgoed. ‘Herbestemming is vaak de beste oplossing voor behoud van deze beelbepalende panden’, aldus SP-gedeputeerde Rik Janssen bij de bijeenkomst Monumenten in beweging op woensdag 21 november.

Historische boerderijen vertellen belangrijke verhalen over het leven op het platteland en de over geschiedenis van de landbouw en het landgebruik. ‘Behalve de landschappelijke waarde houdt  behoud van agrarisch erfgoed ook deze verhalen levend,’ aldus Janssen.

Vrijkomende historische boerderijen hebben allerlei mogelijkheden voor herbestemming. Ze kunnen worden gebruikt voor nieuwe agrarische initiatieven, maar ook voor recreatie, zorg, andere bedrijvigheid en combinaties hiervan.

De bijeenkomst op 21 november stond in het teken van kansen en knelpunten bij herbestemming van agrarisch erfgoed. De provincie helpt onder meer door eigenaren te informeren en ze te koppelen aan initiatiefnemers, advieurs en investeerders.

Tijdens de bijeenkomst zijn vijf bijzondere historische agrarische panden gepresenteerd die voor herstemming in aanmerking komen. Deze panden en meer zijn te vinden op de speciale website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland over herbestemming (zie hiervoor de link hieronder).

Subsidie
Eigenaars van agrarisch erfgoed dat Rijksmonument is, kunnen ook komend jaar subsidie krijgen voor restauratie, betere toegankelijkheid en herbestemming van hun monument. Hiervoor is 5,2 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 december 2018 tot 1 maart 2019.

Meer informatie:

U bent hier