h

SP-bijdrage begroting 2019: nadruk op woonrechtvaardigheid, transportrechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid en verkeersveiligheid

14 november 2018

SP-bijdrage begroting 2019: nadruk op woonrechtvaardigheid, transportrechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid en verkeersveiligheid

Foto: SP

Tijdelijke, onzekere woningen zijn niet de oplossing voor de woningnood: betaalbare, betrouwbare huisvesting is immers een mensenrecht. Net zo goed vindt de SP dat toegankelijk, betaalbaar vervoer voor iedereen een recht zou moeten zijn. Dat is nu niet zo. Reizen met het OV duurt vaak minstens twee keer zo lang en is ook vaak duurder. Deze vervoersarmoede raakt vooral lage inkomens, jongeren en ouderen.

Fractievoorzitter Lies van Aelst kreeg vandaag de handen op elkaar voor een groot onderzoek naar transportrechtvaardigheid in Zuid-Holland. Ze gaf daarbij het voorbeeld van Engeland, waar al veel bekend is over sociale uitsluiting door gebrekkig (openbaar) vervoer.

Dit kan leiden tot minder scholing, slechtere baankansen, minder sociale contacten en een slechtere gezondheid. Naar idee van planoloog Karel Martens komt er nu dus ook onderzoek voor Zuid-Holland, dat hopelijk leidt tot duidelijke normen waaraan het OV moet voldoen.

Klimaat
Van Aelst pleitte vandaag ook opnieuw voor klimaatrechtvaardigheid. Veel energiesubsidies gaan nu naar mensen die al geld hebben. Deze subsidies maken investeringen in energiebesparende maatregelen en zelfopwekking mogelijk, waardoor zij nog weer goedkoper uit zijn.

Begin dit jaar is op initiatief van de SP voor Zuid-Holland al geld uitgetrokken om energiemaatregelen en zelfopwekking ook voor de lage(re) inkomens bereikbaar te maken. Van Aelst sprak vandaag de bereidheid uit hierin zo nodig meer te investeren.

Wonen
Het aanbieden van tijdelijke woningen aan spoedzoekers is wat de SP betreft geen oplossing voor de woningnood in Zuid-Holland. Tijdelijkheid betekent immers onzekerheid en onrust voor de betrokkenen. Daarnaast houden we ook grote zorgen over de betaalbaarheid.

Dat de provincie de bouw van 714 betaalbare woningen stimuleert is zeker een begin, maar niet genoeg. Het geld is ook alleen voor de Rotterdamse regio, omdat die stad 20.000 betaalbare woningen sloopt, terwijl het probleem in meer regio’s zoals Haaglanden speelt.

Verder moeten niet alleen de (grote) corporaties ondersteuning krijgen, maar ook kleinschalige woningbouwinitiatieven worden geholpen. Ook moet de stagnerende ombouw van kantoren en andere leegstaande panden in woningen worden gestimuleerd.

Verkeersveiligheid
Gezien de stijging van het aantal verkeersslachtoffers in onze provincie moet er ook meer aandacht komen voor verkeersveiligheid. Hierbij gaat het vooral om betere voorlichting en het vergroten van kennis van weggebruikers over verkeersrisico’s.

U bent hier