h

SP en GroenLinks: omwonenden Rotterdam Airport mogen zich niet ‘geschiphold’ voelen

10 december 2018

SP en GroenLinks: omwonenden Rotterdam Airport mogen zich niet ‘geschiphold’ voelen

Foto: SP

SP en Groen Links in Provinciale Staten zijn helemaal klaar met rammelende onderbouwingen van luchtvaartgroei. Ze willen daarom bevestiging van het provinciebestuur dat dit in Zuid-Holland niet gebeurt. Ook zijn ze bezorgd over de lage pachttarieven die de luchthaven zou betalen. Dit is mogelijk ongeoorloofde staatssteun.

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) toonde onjuistheden aan in eerdere onderzoeken die uitbreidingingsplannen van de luchthaven moesten onderbouwen. Deze onderzoeken moeten daarom opnieuw van de minister.

‘Het is een goede zaak dat het provinciebestuur wil dat hierbij gebruik wordt gemaakt van realistische meetgegevens,’ aldus SP-fractievoorzitter Lies van Aelst. ‘Daarnaast willen wij dat ook veiligheids- en gezondheidseffecten volwaardig in de berekeningen worden meegenomen.’

Het is gebruikelijk dat de luchthaven, als aanvrager van het Luchthavenbesluit dat nodig is voor de uitbreiding, zelf de bijbehorende maatschappelijke kosten- en batenanalyse laat uitvoeren. De SP en GroenLinks willen daarom wel vooraf duidelijkheid over de rolverdeling.

Vragen daarbij zijn onder meer welke bevoegdheden Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, de Rotterdamse raad en de omwonenden krijgen bij het formuleren van de onderzoeksvraag, het bepalen van de uitgangspunten voor de berekeningen en eventuele second opinions.

Staatssteun
SP en GroenLinks willen ook van het provinciebestuur weten hoeveel pacht de luchthaven betaalt aan de gemeente Rotterdam. Ze krijgen signalen dat de tarieven zeer laag zijn en willen dat mogelijke gemiste inkomsten worden meegenomen in de maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

Daarbij zouden zeer lage tarieven ook in strijd kunnen zijn met de Europese regels voor staatssteun. Op grond hiervan mogen overheden bepaalde bedrijven niet bevoordelen. De partijen willen ook hierover opheldering van het provinciebestuur.

Zakenluchthaven
Eerder is sprake geweest van mogelijke sluiting van het toenmalige Zestienhoven. Het vliegveld mocht alleen openblijven als zakenluchthaven. Dit is toen vastgelegd in het ‘Onderhandelaarsakkoord over de inrichting van Rotterdam Airport als zakenluchthaven'.

Het akkoord is onertekend door de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de toenmalige directeur van de luchthaven. SP en GroenLinks willen weten of dit onderhandelaarsakkoord nog geldig is. Zo ja, kan ook dit mogelijk een stokje steken voor verdere groei van de luchthaven.

U bent hier