h

Lijsttrekker Lies van Aelst en kandidaat-Statenlid Iris van de Kolk in actie tegen woningnood onder jongeren

12 februari 2019

Lijsttrekker Lies van Aelst en kandidaat-Statenlid Iris van de Kolk in actie tegen woningnood onder jongeren

Foto: SP

De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt in combinatie met de fors gestegen huren brengt veel jongeren in de problemen bij het vinden van een goede, betaalbare woning. Lijsttrekker Lies van Aelst voerde afgelopen zaterdag samen met SP Alphen aan den Rijn actie voor meer betaalbare huurwoningen voor jongeren in Zuid-Holland. In Alphen is de wachttijd inmiddels opgelopen tot zeven jaar.

Van Aelst: ‘De problemen zijn grotendeels veroorzaakt door verkeerd Rijksbeleid. De afgelopen kabinetten hebben de corporaties zo veel belastingen en andere regels opgelegd, dat zijn hun taak –het bouwen van voldoende betaalbare woningen– vaak niet meer goed kunnen uitvoeren.’

Gemeenten
Ook gemeenten spelen hierbij een rol. Zij kiezen er vaak voor om hoge grondprijzen te vragen en in zee te gaan met projectonwikkelaars die vooral grote, dure –en dus vaak zeer winstgevende– woningen willen bouwen.

Ook in Alphen roept de SP de wethouder op om in te zetten op meer betaalbare woningen binnen de huidige bebouwingsgrenzen in plaats van dure huizen te bouwen in de Gnephoek, een polder die zowel de provinciale SP-fractie als de afdeling Alphen groen wil houden.

Kandidaat-Statenlid en raadslid Iris van de Kolk: ‘Wonen is een recht, geen markt. Het is voor Alphen aan den Rijn, maar ook voor andere gemeenten, dan ook belangrijk dat wij ons niet overgeven aan projectontwikkelaars of tijd verspillen aan tijdelijke halfslachtige oplossingen zoals containerwoningen.

Als we de grond toch al hebben, dan moeten we betaalbaar gaan bouwen. Zeker voor jongeren, maar ook voor starters. Ook zij hebben erg veel moeite om de woningmarkt op te komen.'

Inzet provincie
De provincie Zuid-Holand heeft mede op initiatief van de SP inmiddels een begin gemaakt met doen wat ze kán doen tegen de woningnood. Zo worden de aantallen en type woningen tegenwoordig nauwkeurig gemeten.

Ook financieel gaat de provincie bijspringen, om te beginnen in Rotterdamse regio, waar de problemen groot zijn. Wat de SP betreft wordt deze ondersteuning de komende jaren uitgebreid naar andere regio’s.

‘Dit betekent niet dat de provincie hele woonwijken gaat neerzetten’, aldus Van Aelst. ‘Wat we wel willen, is waar nodig en mogelijk het financiële zetje geven waardoor projecten met echt betaalbare en zo duurzaam mogelijke woningen vaker van de grond komen.’

Snel meer bouwen
Van Aelst en Van de Kolk zijn het erover eens dat er snel stappen gezet moeten worden: ‘Met een tekort van 150.000 woningen in Zuid-Holland moet er echt worden gebouwd, want de woningzoekende van nu kan niet nog eens tien jaar wachten op een betaalbaar huis.’

U bent hier