h

SP hamert op woon- en klimaatrechtvaardigheid bij verkiezingsdebat FNV

22 februari 2019

SP hamert op woon- en klimaatrechtvaardigheid bij verkiezingsdebat FNV

Foto: SP

Mensen jarenlang laten wachten op een passende, betaalbare woning is niet rechtvaardig. Hun energierekening laten stijgen, terwijl grootvervuilers staatssteun krijgen is dat ook niet. Dat is asociaal beleid. Onze nummer twee op de lijst Frank Johan Hoogendam hamerde daarom donderdagavond bij het verkiezingsdebat van FNV Drechtsteden opnieuw op woon- en klimaatrechtvaardigheid.

Hoogendam benadrukte dat falend kabinetsbeleid de belangrijkste oorzaak woon- en klimaatrechtvaardigheid is. De afgelopen jaren werd de corporatiesector onder meer met nieuwe zware belastingen een kopje kleiner gemaakt.

Gevolg: een groot tekort aan echt betaalbare woninen en vaak veel te hoge woonlasten voor mensen met lage en middeninkomens die aangewezen zijn op geliberaliseerde corporatiewoningen of de ‘vrije’ markt.

Klimaat
Ook op het gebied van het klimaat werkt het kabinetsbeleid averechts. Volgens de eerste doorrekeningen van de FNV en milieuorganisaties gaat het klimaatakkoord huishoudens zo’n 1,5 miljard euro kosten, terwijl de grootvervuilers opnieuw buiten schot blijven.

Sterker nog: zij worden op dit moment vaak zelfs gesteund door de staat. Denk bijvoorbeeld aan geen accijns en btw op kerosine, geen btw op vliegtickets en de vrijstelling van de energiebelasting voor de lucht- en scheepvaart.

Rechtvaardigheid
Hoogendam: ‘De SP lost deze problemen wel rechtvaardig op. Bijvoorbeeld door woningcorporaties veel meer investeringsruimte te geven en weer meer mensen toegang te geven tot een betaalbare sociale huurwoning. Dat komt de koopkracht zeker ten goede.

Voordeel daarvan is ook dat mensen vaker kunnen kiezen voor duurzaam. Groen doen is nu juist voor mensen met een kleine portemonnee vaak lastig. De provinciale politiek kan deze verkeerde kabinetskeuzes helaas niet terugdraaien, maar we kunnen wel bijsturen.

In Zuid-Holland hebben we dat ook zeker gedaan. Zo gaat de provincie bijdragen aan meer sociale woninbouw. Ook is er extra geld voor inwoners en corporaties die over willen op schone energie. Alle steun is welkom om hier na 20 maart op volle kracht mee door te gaan!’

U bent hier