h

Betere samenwerking archeologie Provincie en gemeenten

31 maart 2019

Betere samenwerking archeologie Provincie en gemeenten

Foto: Bart Vermeulen / Schaal van Oegstgeest

De Provincie wil de komende jaren meer en betere samenwerking met de gemeentelijke archeologen en depots om archeologische vondsten beter te beschermen en kennis te vergroten.
Dit antwoord Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van SP-Statenlid Bart Vermeulen.
Bart Vermeulen stelde de vragen naar aanleiding van twee recente onderzoeken van de Erfgoedinspectie. Daaruit bleek dat het beleid van gemeenten beter kan en dat bewaarcondities in gemeentelijke depots te wensen over laten.

In reactie op de vragen wil de Provincie de komende jaren meer met gemeenten en archeologische werkgemeenschappen in gesprek over de registratie van vondstmeldingen en deze werkwijze ook in het archeologiebeleid opnemen.
Daarnaast wil de Provincie regulier overleg met de gemeentelijke depots invoeren om kennis en informatie uit te wisselen, vooral waar het gaat om de bewaarcondities en het collectiebeheer.
Dit moet leiden tot een betere bescherming van archeologische vondsten.

Bart Vermeulen: “Zuid-Holland heeft prachtig archeologisch erfgoed en er gaat in gemeenten veel goed, maar er valt nog veel te verbeteren aan de omgang met de archeologie in onze provincie. Ik ben blij dat de Provincie daar samen met de gemeenten meer werk van wil maken.
Echter, een goede evaluatie van de manier waarop de decentralisatie van de archeologie in Nederland heeft uitgepakt hoort nog steeds tot de wensenlijst van de SP.”

De Provincie gaat ook in overleg met de Stichting Archeologie Hoeksche Waard om hun vondsten en vondstdocumentatie over te dragen aan het Provinciaal depot.
Statenlid Vermeulen wilde een reactie op de situatie dat veel vondsten volgens een artikel in het AD/Rotterdams Dagblad op “tientallen zolderkamers liggen”.
Dit soort bewaarcondities kan zeer schadelijk zijn voor het behoud van ons archeologisch erfgoed en is daarom ongewenst.
Na overdracht kunnen de vondsten in bruikleen uitgegeven worden om lokaal tentoongesteld te worden.

Of de Provincie Zuid-Holland deel gaat nemen aan het Project Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) is nog onzeker. De Provincie erkent het belang van het project en ziet mogelijkheden voor samenwerking met de AWN en het provinciaal depot, maar is nog terughoudend over een eventuele deelname.

De SP hoopt dat een nieuw College van Gedeputeerde Staten het archeologiebeleid verder gaat uitbouwen om het archeologisch erfgoed nog beter te beschermen en toegankelijk te maken voor het publiek en de wetenschap.

De volledige antwoorden op de schriftelijke vragen zijn hier te vinden.

(Ter informatie: Bart Vermeulen is sinds 28 maart geen statenlid meer.)

U bent hier