h

SP: vaste lasten veel te hoog, provincie moet ingrijpen

20 maart 2019

SP: vaste lasten veel te hoog, provincie moet ingrijpen

Foto: DS

Volgens het NIBUD zijn huishoudens met een modaal inkomen dit jaar 55% daarvan kwijt aan vaste lasten. De SP in Zuid-Holland vindt dit te veel en wil dat de provincie ingrijpt, onder meer door te investeren in meer betaalbare woningen, energiebesparende maatregelen bij mensen thuis en goedkoper OV.

Onder de vaste lasten vallen de huur of hypotheek, energie en water, lokale lasten, telefoon, tv, internet, verzekeringen, onderwijs, kinderopvang en vervoer. Vooral op het gebied van energie, de huur of hypotheek en openbaar vervoer kan en moet de provincie volgens de SP meer doen.

De SP doet hiervoor in het verkiezingsprogramma verschillende voorstellen . Zo pleit de partij voor een provinciaal woonfonds voor de bouw van meer betaalbare koop- en huurwoningen. De provincie komt al met dergelijke regeling voor regio Rotterdam,  maar de SP wil dit voor heel Zuid-Holland.

'Volgens cijfers van de provincie krimpt in Zuid-Holland vooral de voorraad goedkope sociale huurwoningen fors’, aldus Van Aelst. ‘Tegelijkertijd hebben volgens CBS-cijfers ondanks de economische groei veel meer mensen een laag inkomen. De behoefte aan betaalbare woningen stijgt dus ook.’

Energierekening
De SP wil dat de provincie via subsidies voor het isoleren en energiezuinig maken van woningen en voor het lokaal opwekken  van schone energie ook bijdraagt aan verlaging van de energierekening.  Ook van windmolens op land zouden omwonenden volgens de SP financieel veel meer moeten profiteren.

Tot slot pleit de SP voor beter en goedkoper OV. ‘Deze periode hebben we de tarieven al verlaagd’, aldus Van Aelst.‘ Helaas gooide de btw-verhoging door het kabinet roet in het eten. Reizigers merken er dus helaas niks van. De komende vier jaar gaan we hier wat ons betreft nog meer werk van maken.’

Volgens Van Aelst ligt de enorme stijging van de vaste lasten in z’n totaliteit vooral aan het kabinetsbeleid. ‘Het zijn politieke keuzes van Rutte om  huishoudens en woningcorporaties zo zwaar extra te belasten. De provincie kan dit beleid niet veranderen, maar we kunnen dus wel bijsturen.’

U bent hier