h

SP: provinciale actie nodig voor voldoende betaalbare huizen.

14 september 2019

SP: provinciale actie nodig voor voldoende betaalbare huizen.

Foto: DS

Een kwart van alle huurders kan niet rond komen omdat de huur te hoog is, in totaal de helft van de huurders kan de eindjes maar moeilijk aan elkaar knopen. Deze week luidt het Nibud de noodklok: zorg voor meer écht betaalbare woningen! SP Zuid-Holland vraagt het Zuid-Hollandse college: kom met een actieplan! Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Als provincie kunnen harde afspraken maken met de gemeenten dat er meer sociale woningen moeten komen en geen betaalbare woningen gesloopt mogen worden. Laten we dat dan ook doen!’

De SP wil weten hoeveel Zuid-Hollandse huurders in armoede leven en hoeveel Zuid-Hollandse huurders moeilijk rond kunnen komen. Daarnaast wil de SP maatregelen om te zorgen dat er voor iedereen in Zuid-Holland betaalbare huisvesting is. Van Aelst: ‘Het is onacceptabel dat zoveel mensen in onze provincie door te hoge huren in armoede leven. Wij zouden dat als Zuid-Holland niet moeten accepteren én hier ook echt actie op moeten ondernemen. Wat de SP betreft heeft de provincie een belangrijke rol om sloopplannen van sociale woningen bij gemeenten te stoppen én meer nieuwe betaalbare woningen af te dwingen bij nieuwbouw.’

 

Één van de problemen voor huurders is de hoge energierekening. ‘Corporaties zouden écht moeten investeren in dubbelglas, isolatie, zonnepanelen en ga zo maar door bij corporatiewoningen. Daarnaast kunnen wij als Provincie mensen achter de voordeur helpen door te investeren in verduurzaming bij hen thuis. Je kunt met provinciaal geld bij mensen thuis écht het verschil maken, de eerste pilots voor bijvoorbeeld duurzaamheidspakketten lopen al. Een mooie eerste stap, nu moeten we doorpakken!’ Aldus Van Aelst

U bent hier