h

Alle partijen Provinciale Staten roepen Qbuzz op het matje

10 december 2019

Alle partijen Provinciale Staten roepen Qbuzz op het matje

“Provinciale Staten willen weten hoe Qbuzz in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem gaat leveren aan de reiziger wat ze moeten leveren” . Dat is watAnneloes van Hunnik (GL), Lies van Aelst (SP) en Gerard van de Breevaart (CU enSGP) heeft gedreven om het initiatief te nemen onder andere Qbuzz naar Provinciale Staten te roepen voor tekst en uitleg.

“Het OV is in deze regio essentieel. Om het OV optimaal tebenutten hebben we een goede dienstverlening nodig. Daar ontbreekthet steeds weer aan” zo stelt Van Aelst. Vanaf het begin van de concessie indecember 2018 worden er, soms grote, problemen ervaren met dienstverlening. “Omdie reden is er in juni van dit jaar vanuit PS al en keer gesproken met onder andere Qbuzz. Dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gehad” aldus Van Hunnik. Ookvanuit de verantwoordelijke provinciebestuurder is druk uitgeoefend om aan de gestelderegels van de concessie te voldoen. “Alles overwegende hebben we met CU/SGP, GroenLinks en SP besloten hetinitiatief te nemen tot dit relatief zware middel: het houden van eenhoorzitting. Het doel: een kwalitatief goed OV waar reizigers op kunnenvertrouwen en waarvoor ze graag alternatieve vervoersmiddelen laten staan. Hetinitiatief is door alle partijen in Provinciale Staten ondersteund. Dat geeftaan dat het een breed gedragen zorg is waar we met elkaar aan gaan werken. Deverwachting is dat de hoorzitting in januari 2020 gaat plaatsvinden.

U bent hier