h

Extra budget Kunstgebouw noodzaak voor cultuuronderwijs in kleine gemeenten

13 januari 2020

Extra budget Kunstgebouw noodzaak voor cultuuronderwijs in kleine gemeenten

Onlangs pleitte SP fractievoorzitter Lies van Aelst voor extra meerjarige subsidie voor het Kunstgebouw in de Provincie. Het extra subsidiebedrag van 100.000 euro kan ervoor zorgen dat kinderen in kleine gemeenten toegang houden tot cultuuronderwijs en de activiteiten van het Kunstgebouw kunnen worden uitgebreid. Wat de SP betreft een bedrag dat deze waardevolle organisatie moeilijk geweigerd kan worden door het provinciebestuur. Van Aelst: ’Juist voor de niet grootstedelijke gebieden doet het Kunstgebouw heel belangrijk en goed werk. Ik heb met eigen ogen mogen zien wat het voor kinderen betekent om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met zaken zoals toneel, muziek, maar ook dans. Ze leven er van op en leren ook op speelse wijze nieuwe dingen.’

Dit is voor de SP niet de enige reden waarom het Kunstgebouw meer subsidie moet krijgen. Het extra geld zou deze organisatie veel rust brengen doordat zij langetermijnplanningen kan gaan maken en de activiteiten stapsgewijs uitbreiden, zoals bijvoorbeeld meer kleine theaterproducties laten rondreizen langs scholen. Van Aelst: ‘Uiteindelijk is het doel van het Kunstgebouw om met de extra gelden zoveel mogelijk Zuid-Hollandse kinderen in aanraking te laten komen met cultuur. Maar ook om extra fondsen te werven bij het Rijk, dat het Kunstgebouw eveneens voor haar doelen op het gebied van cultuuronderwijs kan inzetten. Dat maakt het een win-win situatie waar wij zeker wat voor over hebben.’

U bent hier