h

Rijksvastgoedbedrijf frustreert door winstbejag betaalbare woningbouw in Zuid-Holland

13 februari 2020

Rijksvastgoedbedrijf frustreert door winstbejag betaalbare woningbouw in Zuid-Holland

Foto: SP

Er wordt al vele jaren gesproken over woningbouw op de voormalige vliegbasis Valkenburg, een locatie in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf in de gemeente Katwijk. Gemeenten in de regio zijn onderling overeengekomen hoeveel betaalbare woningen er moeten komen, maar één partij ligt dwars: het Rijksvastgoedbedrijf als grondeigenaar. Die wil zoveel geld voor de grond dat betaalbare woningen onmogelijk worden. Tijdens de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie werd ook steeds duidelijker dat de gemeente Katwijk zich in bochten wrong om alsnog de betaalbare woningen te bouwen die afgesproken waren, uiteindelijk ten koste van kostbaar groen. Iets wat onnodig is  als het Rijksvastgoedbedrijf gewoon meewerkt. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Deze situatie is ronduit schandalig. Het is in het belang van onze inwoners dat er betaalbare woningen gebouwd worden, en het winstbejag van een overheidsbedrijf staat dit nu in de weg. Dit is winstbejag over de ruggen van inwoners, dat is niet uit te leggen!’

De SP pleitte er daarnaast voor dat de betaalbare koopwoningen die hier gebouwd worden, ook voor bewoning door de koper moeten zijn. Te vaak komen er vastgoedspeculanten die woningen opkopen en voor schrikbarende huren in de markt zetten. Deze woningen moeten nou juist ruimte bieden aan kopers op de woningmarkt, die nu in de omliggende steden verdrongen worden en geen huis kunnen vinden. Wat de SP betreft moet de koper van een woning ook de bewoner zijn: een woonplicht.

De SP wil ook onderzoek naar de rol van het Rijksvastgoedbedrijf. Van Aelst: ‘De woningnood is hoog en ik ken in ieder geval één ander voorbeeld waar betaalbare woningbouw door het Rijksvastgoedbedrijf tegengehouden werd. Ik heb daarom het provinciebestuur gevraagd in kaart te brengen waar in Zuid-Holland dit nog meer voorgekomen is. Het is van essentieel belang dat woningbouw en zeker betaalbare woningbouw met een woningmarkt die op springen staat niet belemmerd wordt door de Rijksoverheid zelf. Daarom willen wij meer inzicht hierin, zodat de Provincie kan ingrijpen.’ Het provinciebestuur heeft toegezegd bij gemeenten na te vragen of dit op meer plekken speelt, de SP gaat hierna graag het gesprek aan hoe de provincie in kan grijpen.

U bent hier