h

Duinpolderweg is van de baan door Provincie Noord-Holland: ‘SP was nooit voorstander’

30 maart 2020

Duinpolderweg is van de baan door Provincie Noord-Holland: ‘SP was nooit voorstander’

De SP fractie is opgelucht dat er een streep is gezet door de Duinpolderweg door het Noord-Hollandse Provinciebestuur omdat er de voorkeur gegeven wordt aan betere OV opties en het verbeteren van de fietsinfrastructuur in deze regio. De SP-fractie is wel kritisch op de wijze waarop Noord-Holland dit eenzijdig besloten heeft, dit is wat de SP betreft niet de manier waarop je als overheden met elkaar omgaat. Al jaren is de SP zeer kritisch op de mogelijke komst van de Duinpolderweg geweest omdat voor ons de nut en noodzaak van deze weg, die maar liefst 200 miljoen zou gaan kosten, nooit is bewezen. Daarnaast werd er te weinig rekening gehouden met het milieu en de natuur bij de aanleg van de Duinpolderweg. Dat het Noord-Hollands Provinciebestuur deze visie nu bevestigd schept niet alleen duidelijkheid, maar stemt ook positief. SP fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Het is goed om te zien dat onze visie op de infrastructuur in deze regio nu gesteund wordt door het Provinciebestuur van Noord-Holland. Als het aan de SP ligt zetten we dit voort in het Zuid-Hollandse gedeelte van de Bollenstreek. Een fijnmaziger OV is een oplossing waar alle inwoners van de Bollenstreek profijt van hebben.’
 
Nu de streep definitief door dit project getrokken is biedt dit ook mogelijkheden. Van Aelst: ‘Een goed alternatief, naast investeringen in het OV en een betere fietsinfrastructuur, zou zijn om een lokale weg aan te leggen in Hillegom (tussen N208 en de N205 -verlengde Weerlaan), een lokale weg in Lisse vanuit Poelpolder naar de N207 en verbetering van de aansluiting van De Flora in Rijnsburg naar de A44. Dat biedt een stuk meer perspectief voor deze regio’. De SP fractie zal er op inzetten om deze alternatieven te gaan realiseren de komende tijd.

U bent hier