h

Hoe zit het met de in Japanse handen gekomen windmolens in de gemeente Hoeksche Waard?

27 maart 2020

Hoe zit het met de in Japanse handen gekomen windmolens in de gemeente Hoeksche Waard?

Foto: SP

SP Statenlid Frank Johan Hoogendam heeft vragen gesteld over de verkoop van de windmolens aan het Spui bij de Hoeksche Waard aan Japan. Ook vraagt Hoogendam zich af of de gestelde regels voor de plaatsing omtrent deze windmolens wel zijn nageleefd. De windmolens zijn, na een langdurig traject, geplaatst in de voormalige gemeente Korendijk . Het project maakte deel uit van de afspraak met het Rijk om 735,5 megawatt aan windenergie op te wekken in de provincie Zuid-Holland. De SP wil weten of het afgesproken participatietraject is nagekomen en of de mate van de te verwachte overlast in lijn is met de werkelijke huidige overlast. Daarnaast is de SP benieuwd naar het effect van de verkoop van deze windturbines aan een Japans bedrijf. Hoogendam: ‘Het kan niet zo zijn dat buitenlandse bedrijven miljoenen aan subsidie duurzame energie (SDE) opstrijken, terwijl omwonenden en regio niet of nauwelijks worden gecompenseerd en blijvend last houden van deze turbines”. Als blijkt dat de uitvoering van het participatieplan te wensen over laat of als blijkt dat de overlast groter is dan verwacht of afgesproken, dan dient de Provincie wat de SP betreft haar verantwoordelijkheid te nemen. Zij moet er dan voor zorgen dat de overlast vermindert en zowel de mensen als de regio rechtvaardig worden gecompenseerd.

Niet alleen de omwonenden aan het Spui in de Hoeksche Waard zouden gecompenseerd worden, maar ook zou de regio een stimulans krijgen door middel van een participatie regeling ter waarde van 200.000 euro. Het is momenteel voor de SP onduidelijk hoe dit geld is besteed. Daarnaast betekent de verkoop van windturbineparken aan buitenlandse ondernemingen, in dit geval een Japanse ondernemer, dat de door de Nederlandse huishoudens en ondernemers opgebrachte Opslag Duurzame Energie (ODE) via de Subsidie Duurzame Energie (SDE) verdwijnt in de zakken van buitenlandse ondernemers. Hoogendam: “Dat kan wat niet de bedoeling zijn en is wat de SP betreft uiterst ongewenst”. Daarom stelt de SP, Naast vragen rond de windturbines bij Korendijk, ook de vraag hoeveel windturbineparken in Zuid-Holland er inmiddels in buitenlandse handen zijn en hoeveel subsidie er op deze manier naar het buitenland verdwijnt.  

U bent hier