h

Impact van het Coronavirus

19 maart 2020

Impact van het Coronavirus

Foto: SP

Het coronavirus heeft een grote impact op ons gehele samenleving, zo ook Zuid-Holland. Via deze weg willen wij aan alle zorgverleners, politiepersoneel, onderwijzers en mensen uit andere vitale beroepsgroepen onze grote waardering overbrengen. Deze verdienen zij voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.

De SP steunt op landelijk niveau de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, het sluiten van horecagelegenheden, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om bij klachten direct thuis te blijven. We zijn blij dat het kabinet heeft besloten om scholen voorlopig de deuren te laten sluiten. Want het kan zo zijn dat kinderen mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen. Ook in Zuid-Holland zullen wij doen wat we kunnen in deze tijd van crisis. SP Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Voor nu hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen als SP en ook als provinciaal bestuur door niet meer bijeen te komen en de noodzakelijke beslissingen op afstand te nemen. We wensen de Zuid-Hollanders daarnaast ook al het goede en hopen dat we dit goed doorstaan met zijn allen. Volg verder de adviezen van de overheid en het RIVM op. Blijf zoveel mogelijk thuis, was je handen en let op elkaar.'

Bekijk hier de reactie van onze landelijke fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

U bent hier