h

De coronacrisis slaat genadeloos hard toe in de culturele sector: provincie moet te hulp schieten

20 april 2020

De coronacrisis slaat genadeloos hard toe in de culturele sector: provincie moet te hulp schieten

Foto: SP

De coronacrisis raakt alle hoeken van de samenleving, zo ook onze cultuursector, daarom wil SP fractievoorzitter Lies van Aelst dat de provincie veel meer investeert in de cultuur sector. Het provinciebestuur ziet dit echter niet zitten bleek tijdens een commissie afgelopen woensdag waar de de SP hiertoe opriep. Van Aelst: ‘Er zijn diverse kleinere subsidiebedragen voor cultuur genoemd in de begrotingswijzing. Mooi, maar absoluut niet genoeg. Onze culturele sector heeft veel meer steun nodig, juist nu. De culturele sector is van groot belang voor onze provincie. Het provinciebestuur zelf geeft immers aan dat het essentieel is voor het vestigingsklimaat van de provincie, daar mag je dan ook iets voor over hebben.’

De SP was heel benieuwd op welke manier de provincie culturele organisaties gaat ondersteunen in deze crisis. Dit kon echter rekenen op weinig steun noch enthousiasme vanuit het provinciebestuur. Van Aelst pleitte er desondanks voor om te zorgen dat we in Zuid-Holland niet uit de crisis komen met een kaalslag op cultuur. Van Aelst: ‘Nu al zijn wij als provincie hekkensluiter als het gaat om subsidies op cultuur. De SP ziet graag dat we een voorloper worden.’ Deze crisis biedt een kans om het tij te keren volgens de SP. De aankomende Statenvergadering zullen wij hier dan ook voorstellen voor doen.

U bent hier