h

Lies van Aelst: de coronacrisis vraagt om andere investeringen

9 april 2020

Lies van Aelst: de coronacrisis vraagt om andere investeringen

Foto: SP

SP fractievoorzitter Lies van Aelst heeft vandaag gesproken tijdens de behandeling van de beleidsrijke begrotingswijziging (in het najaar was er nog geen beleidsrijke begroting van deze nieuwe coalitie) in de statencommissie. Hierin heeft ze aangegeven dat de SP denkt dat de nu voorgestelde investeringen achterhaald zullen zijn met de coronacrisis die nog volop gaande is. De wereld is hierdoor radicaal veranderd, er is dan ook op de inhoud het nodige aan te merken. Hieronder is de bijdrage van de SP te lezen op het gebied van ruimte, wonen en economie.

Voorzitter, ook wij hebben geworsteld met wat nu te doen met deze begrotingswijziging. De wereld is radicaal anders dan toen deze woorden aan het papier toevertrouwd werden. We gaan het proberen, maar vragen ons af hoeveel van deze woorden we echt uit zullen voeren. 

De ondersteuning midden en kleinbedrijf, is in deze tijd op een radicaal andere manier nodig doordat vele bedrijven, ZZP`ers en bijvoorbeeld culturele organisaties door de coronacrisis op omvallen staan. Om nog maar niet over flexwerkers te spreken. Zo veel mensen in onze provincie redden het nu al niet, zijn nu al werkende armen. Hoe zorgen we er voor dat zij door de coronacrisis niet over het randje gaan, maar juist permanent in een betere positie komen? 

We noemen in de begroting mensen die laag of niet geschoold zijn, dit wordt vaak ervaren als een waarde oordeel. Waarom noemen we ze niet praktisch geschoold? In het hele stuk over economie wordt enerzijds aangegeven dat alle soorten werk en bedrijven belangrijk zijn, toch subsidiëren we vooral theoretisch opgeleide activiteiten. En lijken we op het gebied van opleidingen, universitaire campussen te subsidiëren en andere opleidingsvormen niet

Het project voor het verkennen van de geneeskunde markt in de VS

Waarom de VS? Waarom niet een positieve ontwikkeling in de geneeskunde ondersteunen in plaats van de markt verkennen om in een ander land winst te gaan maken? Hoe past dit in een wereld waarin we ons, juist door corona, realiseren dat globalisering niet het summum is? Waarom niet investeren in meer lokaal en regionaal en het versterken van de productie van medische zaken hier. Voor onze eigen markt. Hoe gaan we met elkaar deze coronacrisis een positieve omslag in onze economie maken? Een groene omslag. Een sociale omslag. 

Toen we enige jaren geleden werkten aan een verenfonds, moest deze koste wat kost revolverend, want het zou toch niet kunnen dat we een dergelijke organisatie zomaar geld zouden geven. Ik kom in deze gehele economische paragraaf niets revolverends tegen en vind dat vreemd! Waarom kunnen deze bedrijven niet zodra zij winst gaan maken met deze overheidssteun, zelf hun steentje weer bijdragen
 

Ambitie 6

Het belang van de culturele sector in het goede vestigingsklimaat wordt genoemd, deze sector staat op omvallen. Daarmee staat het vestigingsklimaat op termijn ook onder druk. Bij de commissie waar we over cultuur spreken kom ik hier uitgebreider op terug.

Ook in beleidsdoel 6.1 wordt het belang van starterswoningen en betaalbare huisvesting benadrukt. Als SP benadrukken we graag het belang van een woonplicht voor nieuwbouwwoningen, zodat woningen die voor jongeren of starters bedoeld zijn, daar ook terecht komen.

Het college benadrukt dat iedereen zich in onze steden en dorpen thuis moet kunnen voelen. Toch is er een groeiende groep mensen die niet in de plaats kunnen wonen waar zij willen wonen, omdat betaalbare woningen onder hun achterste vandaan weggesloopt worden en er geen betaalbare woningen voor terug komen. De woorden toevertrouwd aan het papier zijn dus voor velen loze woorden, want in gelul kun je niet wonen. Om maar eens een gevleugelde PvdA kreet aan te halen.

Op het gebied van wonen is de vrees dat de huidige crisis er voor zal zorgen dat een groot deel van de nieuwbouw richting volgend jaar tot stilstand zal komen. Welke stappen is GS voornemens te ondernemen om te zorgen dat er alsnog woningen gebouwd zullen worden, en dan vooral betaalbare woningen.

Als laatste spreek ik graag over de daklozen. Door de coronacrisis worden er voor alle daklozen (als het goed is) slaapplaatsen gezocht én gevonden. Dit is hét moment om te voorkomen dat deze mensen dakloos zijn na deze crisis. De SP doet dan ook een dringend beroep op het college om hier met gemeenten het gesprek over aan te gaan. Daklozen komen nu steeds meer in een normaal ritme, wennen aan het slapen in een bed en het hebben van vastigheid. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit voor hen een start van een goede en veilige toekomst is.

U bent hier