h

Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht!

20 mei 2020

Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht!

Foto: SP

Meerdere fracties in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld over het bieden van hulp aan vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden. De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, 50PLUS, D66 en SP willen weten van het Provinciebestuur of zij ook meegaan in de oproep om 500 vluchtelingenkinderen uit dit gebied te helpen. SP fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zien dat zowel lokale als provinciale besturen zich hiervoor willen inzetten. Wij vinden dan ook als SP dat Zuid-Holland hier niet in achter kan blijven.’

Inmiddels is het kabinet voornemens om geld te sturen naar Griekenland om deze kwetsbare kinderen te helpen. Mocht dit doorgaan dan vindt de SP dat een mooie eerste stap. Van Aelst: ‘Linksom of rechtsom verdienen de Griekse vluchtelingenkinderen onze hulp. Zij kunnen er niks aan doen dat hun wieg in een oorlogsgebied staat.’ Ongeacht of de financiële hulp vanuit het Rijk geboden gaat worden wil de SP dat de Provincie zich uitspreekt en aangeeft deze gevluchte weeskinderen te willen helpen. Daarom vragen wij om een brief vanuit het Provinciebestuur gericht aan staatsecretaris Ankie Broekers-Knol.

U bent hier