h

SP bepleit coulance in ligplaatsbeleid tijdens coronacrisis

8 juni 2020

SP bepleit coulance in ligplaatsbeleid tijdens coronacrisis

Foto: SP

De binnenvaart krijgt enorme klappen op door de coronacrisis, veel schippers hebben op dit moment geen vracht en liggen stil. Ondanks deze overmacht, hield Zuid-Holland in eerste instantie vast aan haar strenge ligplaatsenbeleid, waardoor schippers elke drie dagen moesten verkassen. Daarom heeft de SP nogmaals gepleit dat de schippers in het Merwedekanaal, maar ook elders niet beboet worden door BOA’s, maar dat er coulance getoond wordt.

De ASV (Algemeene Schippers Vereeniging) vraagt hier al langer om, ook in Zuid-Holland. SP Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘De binnenvaartschippers hebben het al zwaar genoeg, zonder dat wij als overheid ze onnodig moeilijk maken. We moeten deze crisis met elkaar door komen, daar kunnen wij als Provincie aan bijdragen door hen de coulance kunnen tonen die zij zo hard nodig hebben in deze onzekere tijden. Daarom hebben wij hier op aangedrongen bij het provinciebestuur.

Het Provinciebestuur heeft positief geantwoord op het pleidooi van de SP. De belofte is gedaan dat binnenvaartschippers in het Merwedekanaal niet meer dagelijks lastiggevallen zullen worden door handhavers en dat ook op andere plekken in Zuid-Holland ruimhartiger omgegaan zal worden met de 3x24 uur liggen regel. Van Aelst: ‘Wij als SP zijn blij met deze toezegging van de gedeputeerde en weten zeker dat de binnenvaartschippers hierdoor wat rustiger zullen slapen ondanks het zware weer waarin zij zich bevinden.’ De SP zal in de gaten houden of er verdere maatregelen nodig zijn om de binnenvaart te helpen en dit direct aankaarten.

U bent hier